دپارتمان حسابداری :
تصویر نام استاد دوره / کلاس رزومه
آقای دکتر فلاح نژاد قانون مالیات های مستقیم Download
آقای حسن رضوی مدیریت مالی
آقای دکتر جهانیحسابداری مالی 1 - حسابداری مدیریتDownload
آقای علیرضا صنعتیحسابداری مالی 2


دپارتمان بازرگانی :
تصویر نام استاد دوره / کلاس مدرک تحصیلی
آقای حسن افتخاریان شبکه سازی صادرات و شرکت های تجاری و مدیریت صادرات Download
خانم اشرف تقی زادهاسناد حمل و نقلDownload
آفای مظفر ناصریاصول مقررات صادرات و واردات(ثبت سامانه جامع)Download
آقای اسماعیل محققیاعتبارات اسنادی L.C و مقررات حاکم بر آنDownload
آقای کریم رسولیاینکوترمز 2010Download
آقای دکتر خادم رضویحقوق تجارت- کنوانسیون CMRDownload
آقای وحید خدری کیافنون مذاکره- بازار یابی و فروش- ارتباط بامشتریDownload
آقای سعید دست مردیقوانین امور گمرکی و ترخیص کالاDownload
آقای مازیار قاسم زاده سنگرودیمدیریت بسته بندی و تبلیغاتDownload
آقای شهرام بیاتمدیریت خرید و تدارکات
آقای یونس آغاسی جاویدکنوانسیون CMRDownload


دپارتمان مدیریت :
تصویر نام استاد دوره / کلاس مدرک تحصیلی
آقای دکتر میر محمد صادقیآشنایی با اهم مسائل حقوقی قراردادهای تجاریDownload
آقای اسماعیل محققیاعتبار اسنادی(LC)- روش های پرداخت در تجارت بین الملل و معاملات ارزی (نیما)- مجموعه مقررات ارزی- ضمانت نامه های بانکی- آشنایی با عقود قراردادهای بانکیDownload
آقای علیرضا یوسفیتوسعه کسب و کار- خلاقیت و نوآوری - کارآفرینیDownload
آقای مسعود منشدیحقوق تجارت - داوری - حقوق شرکت هاDownload
آقای نجارزادهقانون کار و تامین اجتماعیDownload
آقای علیرضا پوراسدمناقصات و مزایداتDownload
آقای دکتر صادق مشهدی فراهانیمکاتبات اداری- آشنایی با فرایند عملکرد مسئولین دفاتر- رفتار سازمانیDownload


دپارتمان زبان :
تصویر نام استاد دوره / کلاس مدرک تحصیلی
آقای معینی (Intermediate (1
خانم معینیBeginner
خانم درخشانیElementary
خانم علاوشمکاتبات تجاری به زبان انگلیسیDownload
آقای کاظمیمکالمات موثر (Effective Courses (Tel-Pres- Meet-Neog


دپارتمان کامپیوتر :
تصویر نام استاد دوره / کلاس مدرک تحصیلی
آقای رفیعی ICDL2
آقای رفیعیICDL1