* دوره های آموزشی : دپارتمان بازرگانی
لیست تمام دورهایی که در موسسه برگزار می شوند بر اساس گروه و دپارتمان هر یک از آنها به شرح ذیل می باشد . شما می توانید به منظور ملاحظه ی توضیحات بیشتر برای هر یک از دوره ها ، روی عنوان آنها کلیک نموده و یا برای ثبت نام در آنها از لینک ثبت نام آنلاین استفاده نمایید .
* گروه مدیریت بازرگانی :