سمینارها و کنفرانس ها :  

فهرست سمینار های استانی - یاسوج

عنوان سمینار محل برگزاری زمان برگزاری طول دوره توضیحات
بازار یابی رابطه ای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج29 فروردین 976 ساعت
نحوه تنظیم و نکات کلیدی اظهار نامه مالیاتی و صورت های اشخاص حقوقی و حقیقیاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج31 اردیبهشت 976 ساعت
بایسته های حقوقی در تجارت داخلی و بین المللیاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج29 خرداد 976 ساعت
آشنایی با رویه های گمرکی و ترخیص کالااتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج30 تیر 976 ساعت
قانون و مقررات صادرات و واردات 2اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج30 تیر 976 ساعت
آموزش فن بیاناتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج21 شهریور 976 ساعت
آشنایی تجارت با افغانستان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج25 مهر 976 ساعت
آشنایی با پنجره واحد فرامرزی EPLاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج24 آبان 976 ساعتآشنايي كلي با تسهيلات سامانه در تجارت بين الملل - آشنايي كلي با مراحل اظهار الكترونيكي در رويه واردات و وظايف شركتهاي حمل -صاحبان كالا
8 Result