سمینارها و کنفرانس ها :  

فهرست سمینار های استانی - همدان

عنوان سمینار محل برگزاری زمان برگزاری طول دوره توضیحات
آشنایی با سامانه ثبت سفارش/آشنایی با سامانه ارزی نیمااتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان14 و 15 شهریور 9712 ساعتانجام ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت -آشنایی با سامانه نیما ( معاملات و مبادلات ارزی) - آشنایی با تأمین منشأ ارز یا اظهار حمل- آشنایی با نحوه واگذاری نمایندگی و مدیریت نمایندگان شرکت در سامانه جامع تجارت.
تحلیل بر تحولات اخیر اقتصادی ایران و طرح چند سناریواتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان4 مهر 976 ساعت
تحلیل بر تحولات اخیر اقتصادی ایران و طرح چند سناریواتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان11 مهر 976 ساعت
قوانین و مقررات صادرات و واردات و مقدمات آناتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان5 آبان 976 ساعت
HSE در صنایعاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان29 آبان 976 ساعت
پیش بینی شرایط اقتصادی و تحولات آتی اقتصادیاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان30 آبان 976 ساعت
6 Result