سمینارها و کنفرانس ها :  

فهرست سمینار های استانی - مشهد

عنوان سمینار محل برگزاری زمان برگزاری طول دوره توضیحات
سامانه جامع تجارت (ثبت سفارش)اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد3 تیر 976 ساعتانجام ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت -آشنایی با سامانه نیما ( معاملات و مبادلات ارزی) - آشنایی با تأمین منشأ ارز یا اظهار حمل- آشنایی با نحوه واگذاری نمایندگی و مدیریت نمایندگان شرکت در سامانه جامع تجارت.
مدیریت خرید و سفارشات (داخلی و خارجی )اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد13 تیر 976 ساعت
مکاتبات و سفارشات تجاری به زبان انگلیسیاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد28 و 29 مهر 9712 ساعت آشنايي با مفاهيم و اصطلاحات بازرگاني و نحوه تنظيم انواع مكاتبات تجاري - ساختار نامه نگاري بازرگاني - مكاتبات مربوط به فروش - استعلام - پاسخ به نامه ها و هزينه هاي اعلام شده - سفارشات - آماده كردن Pro forma invoice - نحوه پرداخت
مدیریت صادرات و وارداتاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد2 مرداد 976 ساعتچه چیزی صادر کنیم؟( نظریه های معتبر در صادرات ) - شناخت مراحل فرآیند مدیریت صادرات– مروری بر کلیات بازرگانی( اینکوترمز 2010) - روش های پرداخت و مداراک حمل
قانون امور گمرک - ترخیص کالا و دور اظهاریاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد6 مرداد 976 ساعتآشنايي كلي با تسهيلات سامانه در تجارت بين الملل - آشنايي كلي با مراحل اظهار الكترونيكي در رويه واردات و وظايف شركتهاي حمل -صاحبان كالا
بازاریابی الکترونیک حرفه ایاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد24 مرداد 976 ساعت
قانون امور گمرکی ، ترخیص کالا و دور اظهاریاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد24 مرداد 976 ساعت نکات کلیدی قانون امورگمرکی- رویه های گمرکی - ثبت سفارش در سیستم ثبتارش و سامانه جامع تجارت - اینکوترمز( در حد نیاز دوره ترخیص کالا) -اسناد بازرگانی ( در حدنیاز دوره ترخیص کالا) -اسناد حمل ( در حد نیاز دوره ترخیص کالا) -سیستم اررشگذاری کالاTSC
آشنایی با دستور العمل دادرسی مالیاتی (موضوع ماده 244)اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد16 شهریور 976 ساعت
نحوه ارسال گزارشات فصلی (موضوع ماده 169 ق.م.م مالیات )اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد1 مهر 976 ساعت
مدیریت صادرات و واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران3 مهر 976 ساعت چه چیزی صادر کنیم؟( نظریه های معتبر در صادرات ) - شناخت مراحل فرآیند مدیریت صادرات– مروری بر کلیات بازرگانی( اینکوترمز 2010) - روش های پرداخت و مداراک حمل
انواع تسهیلات بانکی بنگاههای اقتصادی ، مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر بخش اعتبارات و مراحل اخذ آن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد29 مهر 976 ساعت
11 Result