سمینارها و کنفرانس ها :  

فهرست سمینار های استانی - گرگان

عنوان سمینار محل برگزاری زمان برگزاری طول دوره توضیحات
قوانین و مقررات امور گمرکی وترخیص کالااتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان3 اردیبهشت 976 ساعتنکات کلیدی قانون امورگمرکی- رویه های گمرکی - ثبت سفارش در سیستم ثبتارش و سامانه جامع تجارت - اینکوترمز( در حد نیاز دوره ترخیص کالا) -اسناد بازرگانی ( در حدنیاز دوره ترخیص کالا) -اسناد حمل ( در حد نیاز دوره ترخیص کالا) -سیستم اررشگذاری کالاTSC
اعتبارات اسنادی و مقررات حاکم بر آن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان6 اردیبهشت 976 ساعتریسکهای موجود درتجارت بین المللی – روشهای پرداخت در تجارت بین المللی – حساب باز، پیش پرداخت کامل ، وصولی ها – طرفين درگير در اعتبار اسنادي و خلاصه از وظايف و مسئوليت ها - فرآيند گشايش اعتبار اسنادي و اصلاح آن - اسناد حمل
اسناد حمل و نقل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان10 اردیبهشت 976 ساعتلجستیک چیست ؟– هدف لجستیک چیست؟ - برنامه ریزی حمل و نقل – انواع روش های حمل و نقل و کنوانسیون های مرتبط و مسئولیت متصدیان حمل – اسناد حمل و نقل – اسناد بازرگانی – نکات کلیدی گمرک در ارتباط با حمل و نقل اینکوترمز 2010
آموزش کار با پنجره واحد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان16 اردبهشت 976 ساعتآشنايي كلي با تسهيلات سامانه در تجارت بين الملل - آشنايي كلي با مراحل اظهار الكترونيكي در رويه واردات و وظايف شركتهاي حمل -صاحبان كالا
اصول و قوانین صادرات و واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان24 اردیبهشت 976 ساعتمعاملات بازرگانی خارجی در شرایط تحریم و رویارویی با بحران ها -مدیریت خرید و سفارشات خارجی -مهارت های بازرگانی و گمرکی -حقوق تجارت کاربردی براساس قانون تجارت
اینکوترمزاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان21 تیر 976 ساعتمدیریت خرید داخلی – نکات حقوقی و کاربردی در اصطلاحات بازرگانی بین المللی (اینکوترمز 2010) – اعتبارات اسنادی و مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی – قانون صادرات و واردات – قانون امور گمرکی
آشنایی با بابازار های فرابورس و نحوه تامین منابع مالیاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان27 تیر 976 ساعت
آشنایی با اهم مسائل حقوقی و کیفری قراردادهای تجاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان28 تیر 976 ساعت
مبانی و اصول بازار یابی بین المللاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان4 مرداد 976 ساعتاهمیت بازاریابی بین المللی – استراتژی های کلی بازاریابی بین المللی ( آشنایی با آمیخته بازاریابی بین الملل مانند قیمت گذاری) عوامل مهم در انتخاب استراتژی بازاریابی بین الملل - شناسایی بازار هدف -
قوانین و امور گمرکی و ترخیص کالااتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان11 مرداد 976 ساعتنکات کلیدی قانون امورگمرکی- رویه های گمرکی - ثبت سفارش در سیستم ثبتارش و سامانه جامع تجارت - اینکوترمز( در حد نیاز دوره ترخیص کالا) -اسناد بازرگانی ( در حدنیاز دوره ترخیص کالا) -اسناد حمل ( در حد نیاز دوره ترخیص کالا) -سیستم اررشگذاری کالاTSC
مدیریت ارتباط با مشتری مداری از تئوری تا عملاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان15 مرداد 976 ساعت
صادرات و واردات گام به گام(شهرستان گنبد)اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان18 مرداد 976 ساعت
مدیریت بسته بندی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان15 شهریور 976 ساعتجایگاه کلیدی تبلیغات در فرآیند بازاریابی و صادرات - منطق در تعیین بودجه و هزینه تمام شده تبلیغاتی یک شرکت
نحوه نگارش قراردادهای تجاری به زبان انگلیسیاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان26 مهر 976 ساعت آشنايي با مفاهيم و اصطلاحات بازرگاني و نحوه تنظيم انواع مكاتبات تجاري-ساختار نامه نگاري بازرگاني - مكاتبات مربوط به فروش-استعلام - پاسخ به نامه ها و هزينه هاي اعلام شده-سفارشات
اینکوترمزاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان3 آبان 976 ساعتمدیریت خرید داخلی – نکات حقوقی و کاربردی در اصطلاحات بازرگانی بین المللی (اینکوترمز 2010) – اعتبارات اسنادی و مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی – قانون صادرات و واردات – قانون امور گمرکی
15 Result