سمینارها و کنفرانس ها :  

فهرست سمینار های استانی - کرمان (سیرجان)

عنوان سمینار محل برگزاری زمان برگزاری طول دوره توضیحات
راه های دستیابی به توسعه تجارت موفق با تمرکز بر بازار های بین المللیاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان(سیرجان)25 اردیبهشت 976 ساعت
مدیریت صادرات و بازار یابیاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان(سیرجان)1 مرداد 976 ساعت
2 Result