سمینارها و کنفرانس ها :  

فهرست سمینار های استانی - کرمان

عنوان سمینار محل برگزاری زمان برگزاری طول دوره توضیحات
اصول تصمیم گیری و حل مسئله اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان31 فروردین 976 ساعت
ثبت سفارش و واردات سامانه جامع تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان6 اردیبهشت 976 ساعت
نحوه تنظیم نکات کلیدی و اظهار نامه مالیاتیاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان16 اردبهشت 976 ساعتذکرکليات قانون ماليات هاي مستقيم و مالیات ارزش افزوده - مالیات بر درآمد حقوق و نحوه تهیه اظهارنامه حقوق - مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و مشمولین آن- نحوه تشخیص انواع مالیات بر درآمد و تهیه اظهارنامه مالیات عملکرد سالیانه
صورت های مالی اشخاص حقوقی و حقیقیاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان17 اردیبهشت 976 ساعت
آشنایی با مسائل حقوقی قرارداد های تجاری (شهرستان بم )اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان28 خرداد 976 ساعتتعریف قرارداد ماهیت تجاری قرارداد تامین مالی در قراردادهای تجاری (روش های رایج داخلی و بین المللی) عسر و حرج و فورس ماژور در قراردادهای تجاری حل و اختلافات در قراردادهای تجاری
ثبت سفارش و واردات (سامانه تجارت و سامانه ارز نیما)اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان31 خرداد 976 ساعتانجام ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت -آشنایی با سامانه نیما ( معاملات و مبادلات ارزی) - آشنایی با تأمین منشأ ارز یا اظهار حمل- آشنایی با نحوه واگذاری نمایندگی و مدیریت نمایندگان شرکت در سامانه جامع تجارت.
سامانه جامع گمرکی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان7 تیر 976 ساعت
مدیریت استرس با رویکرد غلبه برخشماتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان15 تیر 976 ساعت
بسته بندی تولیدات صنایع دستیاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان14 مرداد 976 ساعت
اصول فنون و تکنیک های فروش حرفه ایاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان5 شهریور 976 ساعت
کشت گلخانه ای هیدروپونیک (1)(2)اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان10 و 11 شهریور 976 ساعت
مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان10 مهر 976 ساعت
آشنایی با قانون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان16 مهر 976 ساعتقانون تجارت در باب شرکت های تجاری( انواع شرکت ها- شرکت سهامی-وسائط نقلیه- قوانین کار و تامین اجتماعی- قانون کار و استخدام و حقوق کارکنان- قانون تامین اجتماعی- قرارداد با کارکنان
اصول مذاکرات تجاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان1 آبان 976 ساعت
مدیریت بسته بندی در فرآیند بازار یابی و صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان24 ابان 976 ساعت
اصول و تکنیک های جهانی بازار یابی در شرایط رکود و بحران اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان(سیرجان)6 آذر 976 ساعت
گردشگری خلاق و مدیریت ارتباط با مشتریاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان8 آذر 976 ساعت
تکنیک های نوین بازار یابی و توسعه کسب وکاردر فضای مازیاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان(سیرجان)28 آذر 976 ساعت
تکنیک های نوین بازار یابی و توسعه کسب وکاردر فضای مجازی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان29 آذر 976 ساعت
کشت گلخانه های هیدروپونیک دوره تکمیلی(1)(2)اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان(بم)15 و 16 دی 9712 ساعت
آشنایی با قوانین صادرات و واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان(جیرفت)30 دی 976 ساعت
21 Result