سمینارها و کنفرانس ها :  

فهرست سمینار های استانی - کاشان

عنوان سمینار محل برگزاری زمان برگزاری طول دوره توضیحات
آشنایی با سامانه دور اظهاری گمرک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان29 فروردین 976 ساعتآشنایی با تسهیلات سامانه تجارت فرامرزی - آشنایی با تسهیلات فعالان اقتصادی مجاز-قدامات قانونی فرآیند اظهار الکترونیک در سامانه و تشریح وظایف اظهارکنندگان قانونی-مراحل دوراظهاری واردات و تشریح مراحل اقدام
اصول صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان11 اردیبهشت 976 ساعت
ثبت سفارشاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان26 اردیبهشت 976 ساعتآشنایی با حقوق مکتسب واردکنندگان در فعل صادرات و واردات- انجام ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت-آشنایی با سامانه نیما ( معاملات و مبادلات ارزی) - آشنایی با تأمین منشأ ارز یا اظهار حمل
آشنایی با اینکوترمز و اعتبارات اسنادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان3 خرداد 976 ساعت هدف وحوزه شمول اینکوترمز، دلایل تجدید نظر در اینکوترمز -درج اینکوترمز در قرارداد فروش/ نکات مهم درقرارداد خرید و فروش- اصطلاحات 13گانه در قالب 4 گروه اصلی- تعهدات 10گانه خریدار و فروشنده در هر یک از اصطلاحات 13 گانه
اصول تجارت با عراقاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان31 خرداد 976 ساعت
تکنیک ها و مهارت های حرفه ای فروشاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان10 مرداد 976 ساعت
فروش اینترنتی و تلفنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان25 مرداد 976 ساعتاصول بازاریابی تلفنی - مدیریت زمان در فروش تلفنی - آمادگی تماس تلفنی - سوالات و اعتراضات مشتری-روان شناسی صفحات وب
آشنایی با تکنیک های فروشندگی حرفه ای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان30 مرداد 976 ساعت
آشنایی با تکنیک های تبلیغات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان6 شهریور 976 ساعت
بازارگانان کوچک و بازرگانان جواناتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان10 و 11 و 12 شهریور 976 ساعت
آشنایی با بیت کویناتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان19 مهر 976 ساعت
اصول بسته بندیاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان3 آبان 976 ساعتاهداف مختلف یک بسته بندی - رنگ،شکل،معماری و تاثیرات متقابل آن در صنعت بسته بندی و تبلیغات - اصول طراحی، لوگو، آرم و نشانه - رنگ و تصاویر کلیدی در بسته بندی - اثر بخشی و ثمر بخشی در بسته بندی - آشنایی با ماشین آلات بسته بندی
آشنایی با مهارت های کوچینگ / افزایش کارایی و بهره وری در بنگاه های اقتصادیاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان7 و 8 آذر 976 ساعت
آموزش مدیریت مالی به مدیران غیر مالیاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان14 آذر 976 ساعت
آموزش امور ومکاتبات اداریاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان29 آذر 976 ساعت
کاشت گیاهان داروییاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان20 دی 976 ساعت
آشنایی با مباحث گمرکی و سامانه EPLاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان4 و 5 اردیبهشت 986 ساعت
آشنایی با حقوق قرارداد های تجاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان12 اردیبهشت 986 ساعت
آشنایی با سامانه ثبت سفارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان18 و 19 اردیبهشت 9812 ساعتآشنایی با حقوق مکتسب واردکنندگان در فعل صادرات و واردات- زیرسامانه های جامع تجارت شامل سامانه شناسه کالا، سامانه لجستیک و اخذ نقش تجارت و ...- نحوه واگذاری نمایندگی و مدیریت نمایندگان شرکت در سامانه جامع تجارت
اینکوترمز و اعتبارات اسنادیاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان1 و 2 خرداد 9812 ساعت
20 Result