سمینارها و کنفرانس ها :  

فهرست سمینار های استانی - قم

عنوان سمینار محل برگزاری زمان برگزاری طول دوره توضیحات
اصول بازاریابی نویناتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم4 شهریور 976 ساعت
اینکوترمز اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم15 آذر 976 ساعت
ثبت سفارش ، قوانین صادرات و واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم22 آذر 976 ساعت
برند و برند سازیاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم5 دی 976 ساعت
آشنایی با اهم مسائل حقوقی تجاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم6 دی 976 ساعت
مدیران مالی برای مدیران غیر مالیاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم25 دی 976 ساعت
کاربرد اکسل برای مدیراناتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم25 دی 976 ساعت
مدیریت فروش در شرایط رکود اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم26 دی 976 ساعت
اعتبارات اسنادیاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم27 دی 976 ساعت
بسته بندی و تبلیغات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم27 دی 976 ساعت
آشنایی با قوانین و مقررات مناقصاتاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم27 دی 976 ساعت
حقوق قرارداد ها اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم28 دی 976 ساعت
دوره مهارت های ارتباطیاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم28 دی 976 ساعت
برند و تبلیغاتاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم2 مرداد 986 ساعت
14 Result