سمینارها و کنفرانس ها :  

فهرست سمینارهای تشکلی - زنجان

عنوان سمینار محل برگزاری زمان برگزاری طول دوره توضیحات
آشنایی با قوانین کار و تامین اجتماعی در تشکل ها اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان8 آذر 978 ساعت
اصول و روش های لابی گری در تشکل ها اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان15 آذر 978 ساعت
2 Result