سمینارها و کنفرانس ها :  

فهرست سمینارهای اتاقهای مشترک - ایران و کویت

عنوان سمینار محل برگزاری زمان برگزاری طول دوره توضیحات
آشنایی با اصول بازرگانی کشور کویتاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران8 بهمن 974 ساعتطلاعات جغرافیایی و جمعیتی اوضاع سیاسی آمار و ارقام اقتصادی و تجار امور گمرکی و استاندارد امور بانکی نمایشگاه های کویت
1 Result