سمینارها و کنفرانس ها :  

فهرست سمینار های استانی - شهرکرد

عنوان سمینار محل برگزاری زمان برگزاری طول دوره توضیحات
تجزیه و تحلیل و طراحی صورت های مالیاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد22 اردیبهشت 976 ساعتآشنایی بامفاهیم پایه ای سیستم های اطلاعاتی - آشنایی باچگونگی شکل گیری سیستم اطلاعات حسابداری -آشنایی با زیرسیستم های اطلاعات حسابداری و قابلیت های مورد انتظار از آنها
مدیریت ارتباط با مشتریاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد2 تیر 976 ساعتقوائد ارتباط با مشتری و ارائه خدمات- اصول ارزشمندسازی روابط با مشتریان - اصول ارزشمند سازی با مشتریان- اصول شناسایی مشتریان کلیدی - اصول وفادار سازی مشتریان - قوائد جایگاه یابی و طبقه بندی مشتریان
شناخت گیاهان دارویی (1)اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد7 و 14 تیر 9712 ساعت
افزایش فروش در زمان رکود اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد21 تیر 976 ساعت
اصول مذاکرات و فن بیان (1)اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد28 تیر 976 ساعت
اصول مذاکرات و فن بیان (2)اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد11 مرداد 976 ساعت
مبانی و اصول بازار یابیاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد27 مرداد 976 ساعت
مدیریت بسته بندی و تبلیغات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد24 شهریور 976 ساعتجایگاه کلیدی تبلیغات در فرآیند بازاریابی و صادرات - منطق در تعیین بودجه و هزینه تمام شده تبلیغاتی یک شرکت
تشریفات داخلی و بین المللی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد7 مهر 976 ساعت
تفکر خلاق در توسعه کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد12 مهر 976 ساعت
کسب وکار شبکه ای در افق 1404اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد21 مهر 976 ساعت
فروش در زمان رکوداتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد24 آذر 976 ساعت
آینده پژوهی در کسب و کاراتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد20 دی 976 ساعت
آئین نگارش مکاتبات اداری (1) و (2)اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد26 و 30 دی 9712 ساعت
مالیات بر ارزش افزوده و تنظیم اظهارنامه مالیاتاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد5 اردیبهشت 986 ساعت
مالیات بر ارزش افزوده در شرکت ها و واحدهای تولیدیاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد12 اردیبهشت 986 ساعت
طبقه بندی و کد گذاری کالااتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد19 اردیبهشت 986 ساعت
حقوق قراردادهای تجاریاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد23 خرداد 986 ساعت
شخصیت شناسی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد4 تیر 986 ساعت
ارز دیجیتالاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد19 تیر 986 ساعت
اینکوترمز و اعتبارات اسنادیاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد1 مرداد 986 ساعت
21 Result