سمینارها و کنفرانس ها :  

فهرست سمینار های استانی - سنندج

عنوان سمینار محل برگزاری زمان برگزاری طول دوره توضیحات
آیین نگارش مکاتبات اداری (ویژه پرسنل)اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج15 اردیبهشت 976 ساعت
روش های نوین آبیاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج20 اردیبهشت 976 ساعت
آموزش بازاریابی و اصول بازاریابی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج23 اردیبهشت 976 ساعت
آشنایی با روشهای سرمایه گذاری مشارکتی در حوزه مدیریت شهریاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج20 تیر 976 ساعت
مدیریت ارتباط با مشتری(دوره عمومی بازار یابی)اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج24 تیر 976 ساعتقوائد ارتباط با مشتری و ارائه خدمات- اصول ارزشمندسازی روابط با مشتریان - اصول ارزشمند سازی با مشتریان- اصول شناسایی مشتریان کلیدی - اصول وفادار سازی مشتریان - قوائد جایگاه یابی و طبقه بندی مشتریان
مدیریت بسته بندی و تبلیغات (دوره عمومی بازاریابی)اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج28 تیر 976 ساعتجایگاه کلیدی تبلیغات در فرآیند بازاریابی و صادرات - منطق در تعیین بودجه و هزینه تمام شده تبلیغاتی یک شرکت
مدیریت فروش در شرایط رکوداتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج3 مرداد 976 ساعتتغییرات بازار در شرایط رکود - تحلیل رفتار مشتری - مدیریت احساسات مشتری در شرایط رکود - روان شناسی مشتری - روان شناسی فروش حرفه ای - بخش بندی مشتریان در شرایط رکود - توسعه فروش در شرایط رکود - سبک های ارتباطی مشتری
فروش اینترنتی و تلفنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج4 مرداد 976 ساعتاصول بازاریابی تلفنی - مدیریت زمان در فروش تلفنی - آمادگی تماس تلفنی - سوالات و اعتراضات مشتری-روان شناسی صفحات وب
آشنایی با اعتبارات اسنادی (LC) و مقررات حاکم برآن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج11 مرداد 976 ساعت-ریسکهای موجود درتجارت بین المللی – روشهای پرداخت در تجارت بین المللی – حساب باز، پیش پرداخت کامل ، وصولی ها – طرفين درگير در اعتبار اسنادي و خلاصه از وظايف و مسئوليت ها - فرآيند گشايش اعتبار اسنادي و اصلاح آن - اسناد حمل
کسب و کارهای مجازی مبتنی بر تغییر رفتار اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج21 مرداد 976 ساعت
آشنایی با اینکوترمز 2010اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج19 مهر 976 ساعتمدیریت خرید داخل – نکات حقوقی و کاربردی در اصطلاحات بازرگانی بین المللی (اینکوترمز 2010) – اعتبارات اسنادی و مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی – قانون صادرات و واردات – قانون امور گمرکی
آشنایی با تجارت با قطر و عراقاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج25 و 26 مهر 9712 ساعت
اسناد حمل و نقل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج12 آذر 976 ساعت· لجستیک چیست ؟ · هدف لجستیک چیست؟ · برنامه ریزی حمل و نقل · انواع روش های حمل و نقل و کنوانسیون های مرتبط و مسئولیت متصدیان حمل · اسناد حمل و نقل · اسناد بازرگانی
آشنایی با آیین دادرسی مالیاتیاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج24 آذر 976 ساعت
اعتبارات اسنادی و مقررات حاکم برآن (پیشرفته)/ آشنایی با ارزهای دیجیتالاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج5 و 6 دی 9712 ساعت
نگارش مکاتبات تجاری به زبان انگلیسی(1)(2)اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج27 و 28 دی 9712 ساعت
اصول تجارت با کشور ترکیهاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج8 اردیبهشت 986 ساعت
نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتیاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج11 اریبهشت 986 ساعت
قوانین مالیاتی در راستای معاملات فصلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج12 اردیبشهت 986 ساعت
مدیریت بسته بندی و تبلیغات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج - سقز27 خرداد 986 ساعت
مدیریت بسته بندیاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج28 خرداد 986 ساعتبررسی عوامل عمومی کسب موفقیت-مرور مفاهیم بازاریابی داخلی و بازاریابی جهانی- مرور مفاهیم بازاریابی در شرایط بحران و عدم اطمینان-آشنایی با استراتژی های خلق ایده و پیام های تبلیغاتی موثر-آ استراتژی های تبلیغاتی و سهم آن در افزایش فروش
صفر تا صد صادراتاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج- مریوان29 و 30 خرداد 9812 ساعت
آموزش آئین نامه ایمنی معادناتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج27 تیر 986 ساعت
23 Result