سمینارها و کنفرانس ها :  

فهرست سمینار های استانی - سمنان

عنوان سمینار محل برگزاری زمان برگزاری طول دوره توضیحات
اصول و قوانین صادرات و واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان15 اردیبهشت 976 ساعت-معاملات بازرگانی خارجی در شرایط تحریم و رویارویی با بحران ها -مدیریت خرید و سفارشات خارجی - مهارت های بازرگانی و گمرکی - حقوق تجارت کاربردی براساس قانون تجارت
اعتبارات اسنادی و مقررات حاکم بر آن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان18 اردیبهشت 976 ساعت-ریسکهای موجود درتجارت بین المللی – روشهای پرداخت در تجارت بین المللی – حساب باز، پیش پرداخت کامل ، وصولی ها – طرفين درگير در اعتبار اسنادي و خلاصه از وظايف و مسئوليت ها - فرآيند گشايش اعتبار اسنادي و اصلاح آن - اسناد حمل
قوانین و مقررات امور گمرکی وترخیص کالااتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان23 اردیبهشت 976 ساعتنکات کلیدی قانون امورگمرکی- رویه های گمرکی - ثبت سفارش در سیستم ثبتارش و سامانه جامع تجارت - اینکوترمز( در حد نیاز دوره ترخیص کالا) -اسناد بازرگانی ( در حدنیاز دوره ترخیص کالا) -اسناد حمل ( در حد نیاز دوره ترخیص کالا) -سیستم اررشگذاری کالاTSC
اسناد حمل و نقل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان16 تیر 976 ساعتلجستیک چیست؟– هدف لجستیک چیست؟ - برنامه ریزی حمل و نقل – انواع روش های حمل و نقل و کنوانسیون های مرتبط و مسئولیت متصدیان حمل – اسناد حمل و نقل – اسناد بازرگانی – نکات کلیدی گمرک در ارتباط با حمل و نقل اینکوترمز 2010
مبانی و اصول بازار یابیاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان25 تیر 976 ساعت
آموزش با پنجره واحد فرامرزیاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان28 تیر 976 ساعتآشنايي كلي با تسهيلات سامانه در تجارت بين الملل - آشنايي كلي با مراحل اظهار الكترونيكي در رويه واردات و وظايف شركتهاي حمل -صاحبان كالا
مدیریت بسته بندی و تبلیغات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان7 مرداد 976 ساعتجایگاه کلیدی تبلیغات در فرآیند بازاریابی و صادرات - منطق در تعیین بودجه و هزینه تمام شده تبلیغاتی یک شرکت
مدیریت ارتباط با مشتریاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان22 مرداد 976 ساعتقوائد ارتباط با مشتری و ارائه خدمات- اصول ارزشمندسازی روابط با مشتریان - اصول ارزشمند سازی با مشتریان- اصول شناسایی مشتریان کلیدی - اصول وفادار سازی مشتریان - قوائد جایگاه یابی و طبقه بندی مشتریان
آشنایی با مقررات حقوقی و کیفری حاکم بر چکاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان4 شهریور 976 ساعت
آشنایی با قانون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان25 شهریور 976 ساعت
آشنایی با قوانین و مقررات مناقصات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان9 مهر 976 ساعت
روش های تامین مالی شرکت های نوپا و استارت آب ها اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان5 دی 976 ساعت
آشنایی با دستور العمل دادرسی مالیاتیاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان16 دی 976 ساعت
ارزهای دیجیتالاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان24 دی 976 ساعت
کارگاه تخصصی و مکانیزم مالیات بر ارزش افزوده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان5 اردیبهشت 986 ساعت
روش تامین مالی در بازار سرمایه ایراناتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان12 اردیبهشت 986 ساعت
آشنایی با قانون و مقررات کار و تامین اجتماعیاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان22 خرداد 986 ساعت
آشنایی با معافیت های مالیاتی در بخش صنعتاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان30 خرداد 986 ساعت
امور گمرک و ترخیص کالااتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان13 تیر 986 ساعت
مشارکت مردمی و بخش خصوصی در صنعت گردشگریاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان27 تیر 986 ساعت
20 Result