سمینارها و کنفرانس ها :  

فهرست سمینار های استانی - زنجان

عنوان سمینار محل برگزاری زمان برگزاری طول دوره توضیحات
سامانه جامع ثبت سفارشاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان18 اردیبهشت 976 ساعت-انجام ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت -آشنایی با سامانه نیما ( معاملات و مبادلات ارزی) -آشنایی با تأمین منشأ ارز یا اظهار حمل
اصول قوانین صادرات و واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان19 اردیبهشت 976 ساعتمعاملات بازرگانی خارجی در شرایط تحریم و رویارویی با بحران ها -مدیریت خرید و سفارشات خارجی -مهارت های بازرگانی و گمرکی -حقوق تجارت کاربردی براساس قانون تجارت
اعتبارات اسنادی و مقررات حاکم بر آن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان26 اردیبهشت 976 ساعتریسکهای موجود درتجارت بین المللی – روشهای پرداخت در تجارت بین المللی – حساب باز، پیش پرداخت کامل ، وصولی ها – طرفين درگير در اعتبار اسنادي و خلاصه از وظايف و مسئوليت ها - فرآيند گشايش اعتبار اسنادي و اصلاح آن - اسناد حمل
آموزش کار با پنجره واحد تجارت فرامرزیepl اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان30 خرداد 976 ساعت آشنايي كلي با تسهيلات سامانه در تجارت بين الملل - آشنايي كلي با مراحل اظهار الكترونيكي در رويه واردات و وظايف شركتهاي حمل -صاحبان كالا
قوانین و مقررات امور گمرکی و ترخیص کالااتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان31 خرداد 976 ساعتنکات کلیدی قانون امورگمرکی- رویه های گمرکی - ثبت سفارش در سیستم ثبتارش و سامانه جامع تجارت - اینکوترمز( در حد نیاز دوره ترخیص کالا) -اسناد بازرگانی ( در حدنیاز دوره ترخیص کالا) -اسناد حمل ( در حد نیاز دوره ترخیص کالا) -سیستم اررشگذاری کالاTSC
اسناد حمل و نقل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان14 تیر 976 ساعت لجستیک چیست؟– هدف لجستیک چیست؟ - برنامه ریزی حمل و نقل – انواع روش های حمل و نقل و کنوانسیون های مرتبط و مسئولیت متصدیان حمل – اسناد حمل و نقل – اسناد بازرگانی – نکات کلیدی گمرک در ارتباط با حمل و نقل اینکوترمز 2010
قیمت تمام شده کالااتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان16 مرداد 976 ساعت
کارآفرینان نسل آینده آشنایی ارائه طرح کسب وکاراتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان16 مرداد 976 ساعت
کارآفرینان نسل آینده آشنایی ارائه طرح کسب وکار - طرح توجیهیاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان17 مرداد 976 ساعت
مدیریت مالی برای مدیران غیر مالیاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان18 مرداد 976 ساعتاصول و مفاهیم حسابداری - صورتهای مالی اساسی معادله حسابداری-موجودی کالا تجزیه و تحلیل صورتهای مالی-مقررات و قوانین تجارت و مالیاتهای مستقیم برای مدیران
کارآفرینان نسل آینده - افزایش مهارت های ارتباطیاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان18 مرداد 976 ساعت
کارآفرینان نسل آینده - کار تیمی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان19 مرداد 976 ساعت
حقوق شرکت ها اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان21 شهریور 976 ساعت
اصول تجارت با کشور روسیهاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان22 شهریور 976 ساعت
تکنیک های نوین بازار یابی و توسعه کسب و کاردر فضای مجازیاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان1 آبان 976 ساعت
اصول تجارت با کشور قزاقستاناتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان24 آبان 976 ساعت
رویداد بلاکچین در فرامرزها از سری رویداد های نو آفریناتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان20 دی 976 ساعت
مدیریت فروش در شرایط بحران اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان25 دی 976 ساعت
اصول تنظیم قراردادهای تجاریاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان5 اردیبهشت 986 ساعت
آشنایی با بازار چین و قراردادهای تجاریاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان12 اردیبهشت 986 ساعت
آشنایی با قوانین صادرات و واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان26 اردیبهشت 986 ساعت
امور گمرکی و ترخیص کالا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان2 خرداد 986 ساعت
اصول تجارت با کشور عراقاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان8 خرداد 986 ساعت
مکاتبات تجاری به زبان انگلیسیاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان22 و 23 خرداد 986 ساعت-آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات بازرگانی و نحوه تنظیم انواع مکاتبات تجاری- ساختارنامه نگاری بازرگانی- مکاتبات مربوط به فروش- استعلام- پاسخ به نامه ها و هزینه های اعلام شده-سفارشات
آشنایی با قانون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان6 تیر 986 ساعت
بازاریابی دیجیتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان20 تیر 986 ساعت
آموزش مالی برای مدیران غیر مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان27 تیر 986 ساعتاصول و مفاهیم حسابداری-صورتهای مالی اساسی-اصلاحات پایان سال-دارایی های ثابت-موجودی کالا-تجزیه و تحلیل صورتهای مالی-مفاهیم حسابداری مدیریت (حسابداری صنعتی)-خلاصه از مقررات و قوانین تجارت و مالیاتهای مستقیم برای مدیران
27 Result