سمینارها و کنفرانس ها :  

فهرست سمینار های استانی - زاهدان

عنوان سمینار محل برگزاری زمان برگزاری طول دوره توضیحات
باید ها و نباید های صادراتیاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زاهدان14 تیر 976 ساعت
مدیریت ارتباط با مشتریاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زاهدان21 دی 976 ساعت
امور مالیاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زاهدان24 دی 976 ساعت
آشنایی با تسهیلات بانکی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زاهدان28 دی 976 ساعت
نقش استارت آپ ها اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زاهدان5 بهمن 976 ساعت
آشنایی با قوانین و مقررات امور گمرکیاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زاهدان23 خرداد 986 ساعت- نکات کلیدی قانون امور گمرکی- رویه های گمرکی-ثبت سفارش در سیستم ثبتارش و سامانه جامع تجارت- اسنادبازرگانی ( در حد نیاز دوره ترخیص کالا)- اسنادحمل ( در حد نیاز دوره ترخیص کالا)- دوراظهاریEPL- سیستم ارزش گذاری کالا TSC
مدیریت بسته بندی و تبلیغاتاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زاهدان5 تیر 986 ساعت
7 Result