سمینارها و کنفرانس ها :  

فهرست سمینار های استانی - خرم آباد

عنوان سمینار محل برگزاری زمان برگزاری طول دوره توضیحات
تفکر خلاق و کسب و کار های خوش آتیهاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد6 اردیبهشت 976 ساعت
مدیریت فروش در شرایط رکوداتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد27 اردیبهشت 976 ساعت تغییرات بازار در شرایط رکود - تحلیل رفتار مشتری - مدیریت احساسات مشتری در شرایط رکود - روان شناسی مشتری - روان شناسی فروش حرفه ای - بخش بندی مشتریان در شرایط رکود - توسعه فروش در شرایط رکود - سبک های ارتباطی مشتری
آشنایی با قانون مالیات های مستقیم غیر مستقیم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد12 تیر 976 ساعتکليات و مفاهيم عمومي ماليات - حق تمبر -ماليات بر درآمد -اجاره‌املاک- ماليات نقل و انتقال املاک و حق واگذاري محل - ماليات بر درآمد حقوق ماليات بر درآمد حقوق - ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي
آشنایی با مالیات بر ارزش افزوده و تنظیم اظهار نامه مالیاتاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد13 تیر 976 ساعت
مدیریت بسته بندی و تبلیغات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد21 تیر 976 ساعتجایگاه کلیدی تبلیغات در فرآیند بازاریابی و صادرات - منطق در تعیین بودجه و هزینه تمام شده تبلیغاتی یک شرکت
مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد28 مرداد 976 ساعت
آشنایی با سامانه جامع گمرک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد26 مهر 976 ساعت
آشنایی با سامانه جامع تجارت ایراناتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد10 آبان 976 ساعت
بوم مدل کسب و کاراتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد21 و 22 آبان 9712 ساعت
دوره تکمیلی سامانه جامع تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد1 آذر 976 ساعت
اصول تجارت با کشور عراقاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد8 آذر 976 ساعت
مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد20 آذر 976 ساعت
اصول و فنون مذاکرات(1)(2)اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد16 و 17 دی 976 ساعت
پنج دام شکست کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد24 دی 976 ساعت
مکاتبات تجاری به زبان انگلیسیاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد1 و 2 خرداد 986 ساعت
اینکوترمز و آشنایی با اسناد حمل و ترانزیتاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد7 و 8 خرداد 9812 ساعت
دوره تخصصی صادرات و شناسایی بازارهای بین المللیاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد21 خرداد 986 ساعت
آشنایی با سامانه ثبت سفارش و سامانه نیما اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد5 تیر 986 ساعتاخذ شناسه فروشنده خارجی- انجام ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت- آشنایی با سامانه نیما ( معاملات و مبادلات ارزی)- آشنایی با تأمین منشأ ارز یا اظهار حمل
امور گمرکی و ترخیص کالا و کار با پنجره واحد EPLاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد19 و 20 تیر 9812 ساعتتسهيلات سامانه در تجارت بين الملل- مراحل اظهار الكترونيكي در رويه واردات و وظايف شركتهاي حمل-صاحبان كالا-كارگزاران گمركي و نمايندگان قانوني آنها شامل:وكالت الكترونيكي-مانيفست الكترونيكي- مراحل اظهار الكترونيكي در رويه واردات
اصول تجارت با کشور عراقاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد27 تیر 986
20 Result