سمینارها و کنفرانس ها :  

فهرست سمینار های استانی - تبریز

عنوان سمینار محل برگزاری زمان برگزاری طول دوره توضیحات
آشنایی با مجموعه مقررات ارزی در بخش صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز10 اردیبهشت 976 ساعتمقررات مربوط به نحوه تسویه تعهدنامه های ارزی صادر کنندگان - مقررات مربوط به مناطق آزاد تجاری و صنعتی – مقررات مربوط به مناطق ویژه اقتصادی-مقررات مربوط به حمل و نقل، بیمه و بازرسی
آشنایی با مجموعه مقررات ارزی در بخش وارداتاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز17 اردیبهشت 976 ساعتمقررات ارزی مربوط به واردات کالا و خدمات -مقررات مربوط به مناطق آزاد تجاری و صنعتی – مقررات مربوط به مناطق ویژه اقتصادی
آشنایی با تسهیلات بانکی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز24 اردیبهشت 976 ساعت
قوانین و ومقررات امور گمرکی وترخیص کالااتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز3 خرداد 976 ساعت نکات کلیدی قانون امورگمرکی- رویه های گمرکی - ثبت سفارش در سیستم ثبتارش و سامانه جامع تجارت - اینکوترمز( در حد نیاز دوره ترخیص کالا) -اسناد بازرگانی ( در حدنیاز دوره ترخیص کالا) -اسناد حمل ( در حد نیاز دوره ترخیص کالا) -سیستم اررشگذاری کالاTSC
اعتبارات اسنادی و مقررات حاکم بر آن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز10 خرداد 976 ساعتریسکهای موجود درتجارت بین المللی – روشهای پرداخت در تجارت بین المللی – حساب باز، پیش پرداخت کامل ، وصولی ها – طرفين درگير در اعتبار اسنادي و خلاصه از وظايف و مسئوليت ها - فرآيند گشايش اعتبار اسنادي و اصلاح آن - اسناد حمل
کارگاه آموزشی پیگیری و عملیات حقوقی اقساط معوق بانکی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز21 خرداد 976 ساعت
اصول و قوانین صادرات و واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز29 خرداد 976 ساعتمعاملات بازرگانی خارجی در شرایط تحریم و رویارویی با بحران ها -مدیریت خرید و سفارشات خارجی -مهارت های بازرگانی و گمرکی -حقوق تجارت کاربردی براساس قانون تجارت
اسناد حمل و نقل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز7 تیر 976 ساعتلجستیک چیست ؟– هدف لجستیک چیست؟ - برنامه ریزی حمل و نقل – انواع روش های حمل و نقل و کنوانسیون های مرتبط و مسئولیت متصدیان حمل – اسناد حمل و نقل – اسناد بازرگانی – نکات کلیدی گمرک در ارتباط با حمل و نقل اینکوترمز 2010
قوانین حاکم بر ارزش افزودهاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز11 تیر 976 ساعت
اینکوترمزاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز14 تیر 976 ساعتمدیریت خرید داخل – نکات حقوقی و کاربردی در اصطلاحات بازرگانی بین المللی (اینکوترمز 2010) – اعتبارات اسنادی و مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی – قانون صادرات و واردات – قانون امور گمرکی
روش های نوین برندینگاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز24 تیر 976 ساعت
مبانی و اصول بازاریابی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز17 مهر 976 ساعت
کار با پنجره واحد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز21 مهر 976 ساعت
آشنایی با روشها و سرمایه گذاری در بورساتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز3 آبان 976 ساعت
مدیریت فروش درشرایط رکوداتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز12 آبان 976 ساعتتغییرات بازار در شرایط رکود - تحلیل رفتار مشتری - مدیریت احساسات مشتری در شرایط رکود - روان شناسی مشتری - روان شناسی فروش حرفه ای - بخش بندی مشتریان در شرایط رکود - توسعه فروش در شرایط رکود - سبک های ارتباطی مشتری
مدیریت ارتباط با مشتری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز10 آذر 976 ساعت
مدیریت رفتار مصرف کننده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز17 آذر 976 ساعت- بررسی نیاز بازار - تجزیه و تحلیل نیاز مصرف کنندگان از نظر سن و جنس - روانشناسی برخورد با مشتریان و مصرف کنندگان - شناخت مراکز فروش و ارائه کالا - و ....
کشت گلخانه ایاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز20 آذر 976 ساعت
حقوق شرکت ها اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز24 آذر 976 ساعت
گیاهان داروییاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز27 آذر 976 ساعت
تحقیقات بازاریابیاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز1 دی 976 ساعت
قوانین و مقررات تامین اجتماعیاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز5 دی 976 ساعت
کلیات حقوق کار و روابط کاراتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز12 دی 976 ساعت
آشنایی با قوانین و مقررات تامین اجتماعی در حوزه کارفرماییاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز18 اردیبهشت 986 ساعت
مقررات صادرات و واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز1 خرداد 986 ساعتانجام معاملات بازرگانی خارجی در شرایط تحریم و رویارویی با بحران ها -مدیریت خرید و سفارشات خارجی-دوره جامع مهارت های بازرگانی و گمرکی -حقوق تجارت کاربردی براساس قانون تجارت -پرداخت های بین المللی و مقررات متحدالشکل ارتباطات اسنادی بر اساس UPC600
ثبت سفارش (سامانه جامع)اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز2 خردا 986 ساعتاخذ شناسه فروشنده خارجی- انجام ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت- آشنایی با سامانه نیما ( معاملات و مبادلات ارزی)- آشنایی با تأمین منشأ ارز یا اظهار حمل
اعتبارات اسنادی و مقررات حاکم بر آن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز9 خرداد 986 ساعتریسک های موجود درتجارت بین االمللی- روشهای پرداخت درتجارت بین المللی -حساب باز ، پیش پرداخت کامل ، وصولی ها- اعتبارات اسنادی- تعاریف- طرفین درگیر دراعتبار اسنادی و خلاصه از وظایف و مسئولیت ها- فرآیند گشایش اعتبار اسنادی و اصلاح آن - اسناد حمل
امور گمرکی و ترخیص کالا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز29 خرداد 986 ساعتنکات کلیدی قانون امورگمرکی -رویه های گمرکی- ثبت سفارش در سیستم ثبتارش و سامانه جامع تجارت اینکوترمز( در حد نیاز دوره ترخیص کالا)- اسناد بازرگانی ( در حدنیاز دوره ترخیص کالا)-اسناد حمل ( در حد نیاز دوره ترخیص کالا) -سیستم اررشگذاری کالاTSC
کار با پنجره واحد EPLاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز30 خرداد 986 ساعت تسهيلات سامانه در تجارت بين الملل- مراحل اظهار الكترونيكي در رويه واردات و وظايف شركتهاي حمل -صاحبان كالا-كارگزاران گمركي و نمايندگان قانوني آنها شامل: وكالت الكترونيكي- مانيفست الكترونيكي- مراحل اظهار الكترونيكي در رويه واردات
مدیریت بازاریابی و فروشاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز11 تیر 986 ساعت
30 Result