سمینارها و کنفرانس ها :  

فهرست سمینار های استانی - بیرجند

عنوان سمینار محل برگزاری زمان برگزاری طول دوره توضیحات
مدیریت بسته بندی و تبلیغات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند15 اردیبهشت 976 ساعتجایگاه کلیدی تبلیغات در فرآیند بازاریابی و صادرات - منطق در تعیین بودجه و هزینه تمام شده تبلیغاتی یک شرکت
مبانی و اصول بازار یابی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند18 اردیبهشت 976 ساعتاهمیت بازاریابی - استراتژی های کلی بازاریابی -شناسایی بازار هدف- آماده سازی ابزار یا ارتباطات بازاریابی
مدیریت ارتباط با مشتریاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند19 اردیبهشت 976 ساعتقوائد ارتباط با مشتری و ارائه خدمات- اصول ارزشمندسازی روابط با مشتریان - اصول ارزشمند سازی با مشتریان- اصول شناسایی مشتریان کلیدی - اصول وفادار سازی مشتریان - قوائد جایگاه یابی و طبقه بندی مشتریان
امور گمرکی وترخیص کالا بر اساس قانون جدید و آشنایی با اسناد گمرک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند9 تیر 976 ساعت
نگرش نوین به تحول انگیزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند1 آبان 976 ساعت
روش تعالی سازی و توانمندی سرمایه های انسانی در سازماناتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند2 آبان 976 ساعت
آیین نگارش مکاتبات اداری برای سازمانهای دولتی و خصوصیاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند11 و 12 آذر 9712 ساعت
ارتباط موثر با محیط و دیگران(1)(2)اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند16 و 17 دی 976 ساعت
اعتبارات اسنادی و مقررات متحد الشکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند22 دی 976 ساعت
تشریفات پرسنل و واحد تدارکات و بخش خدمات ، آداب پوشش در مذاکرات و مهمانی های رسمی (1)اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند27 دی 976 ساعت
تشریفات پرسنل و واحد تدارکات و بخش خدمات ، آداب پوشش در مذاکرات و مهمانی های رسمی (1)اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند27 دی 976 ساعت
دیپلماسی گردشگری / ژرنالیسم گردشگریاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند27 و 28 دی 9712 ساعت
تشریفات پرسنل و واحد تدارکات و بخش خدمات ، آداب پوشش در مذاکرات و مهمانی های رسمی (2)اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند28 دی 976 ساعت
مدیریت بهره وری نیروی انسانی/ مدیریت رفتار انسانیاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند29 و 30 دی 976 ساعت
کارگاه تیمی (استارت آپ با موضوع گردشگری)اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند28 و 29 فروردین 9812 ساعت
کارافرینان نسل فردااتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند9 تیر 986 ساعت
آشنایی با قوانین صادرات و واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند19 تیر 986 ساعتانجام معاملات بازرگانی خارجی در شرایط تحریم و رویارویی با بحران ها -مدیریت خرید و سفارشات خارجی- دوره جامع مهارت های بازرگانی و گمرکی -حقوق تجارت کاربردی براساس قانون تجارت -پرداخت های بین المللی و مقررات متحدالشکل ارتباطات اسنادی بر اساس UPC600
آشنایی با سامانه ثبت سفارش نیمااتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند20تیر 986 ساعتاخذ شناسه فروشنده خارجی- انجام ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت- آشنایی با سامانه نیما ( معاملات و مبادلات ارزی)- آشنایی با تأمین منشأ ارز یا اظهار حمل
جذب سرمایه گذاری خارجی جهت رونق مناطق گردشگری کشوراتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند26 تیر 986 ساعت
19 Result