سمینارها و کنفرانس ها :  

فهرست سمینار های استانی - بندرعباس

عنوان سمینار محل برگزاری زمان برگزاری طول دوره توضیحات
آشنایی باقوانین و مقررات بیمه تامین اجتماعی /آشنایی با قوانین و مقررات قانون کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندرعباس5 و 6 تیر 9712 ساعتحقوق تأمین اجتماعی کلیات و مفاهیم مقدماتی تأمین اجتماعی - حمایت‌های مقرر در قانون تأمین اجتماعی تکالیف کارفرمایان در قانون تأمین اجتماعی
آشنایی با فنون و رویه های صادرات و واردات / آشنایی با فنون مبادلات مرزیاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندرعباس9 و 10 مرداد 9712 ساعت
بین الملل سازی بنگاه هااتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندرعباس18 آذر 976 ساعت
کار گاه آموزش ثبت سفارش وبخشنامه های جدیداتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندرعباس28 آذر 976 ساعت
اصول تجارت با کشورعماناتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندرعباس4 آذر 976 ساعت
مکاتبات اداری و صورت جلسه نویسی / اصول و فنون مکالمات تلفنی اثر بخشاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندرعباس15 و 16 دی 976 ساعت
کارگاه آموزشی تکنیک های نوین بازار یابی(1)(2)اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندرعباس26 و 27 دی 976 ساعت
تفکر خلاق و کسب و کارهای خوش آتیهاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندرعباس8 اردیبهشت 986 ساعت
روش های نوین آبیاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندرعباس11 اردیبهشت 986 ساعت
9 Result