سمینارها و کنفرانس ها :  

فهرست سمینار های استانی - اصفهان

عنوان سمینار محل برگزاری زمان برگزاری طول دوره توضیحات
کارآفرینان نسل آینده آشنایی ارائه طرح کسب وکاراتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان23 مرداد 976 ساعت
تفکر خلاق و آموزش متودولوژیTRIZاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان24 مرداد 976 ساعت
کارآفرینان نسل آینده آشنایی ارائه طرح کسب وکار- طرح توجیهیاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان24 مرداد 976 ساعت
کار آفرینان نسل آینده- افزایش مهارت های ارتباطی -ایده پردازیاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان25 مرداد 976 ساعت
کار آفرینان نسل آینده کار تیمی مفاهیم بازاریابیاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان26 مرداد 976 ساعت
اصول بازار یابی بین المللی صنعت کفشاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان29 آبان 976 ساعت
بهره وری در بنگاهای تجاریاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان26 آذر 976 ساعت
نحوه برگزاری نمایشگاه های بین المللی و داخلیاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان28 آذر 976 ساعت
اصول قوانین واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان6 دی 976 ساعت
اصول نوین تجارت بین الملل با کشور عراقاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان12 دی 976 ساعت
اصول تجارت بین الملل با رویکردی بر کشور اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان12 دی 976 ساعت
مدیریت فروش در شرایط رکوداتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان16 دی 976 ساعت
اصول مدیریت برتر در کلاس جهانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان23 دی 976 ساعت
مهارت لازم در کسب و کار اینترنتی(1)(2)اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان24 و 25 دی 976 ساعت
اصول بین المللی تجارت با کشور چین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان27 دی 976 ساعت
کار آفرینان نسل فردا - ایده پردازیاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان1 بهمن 976 ساعت
کار آفرینان نسل فردا - آشنای با طرح کسب و کاراتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان2 بهمن 976 ساعت
کار آفرینان نسل فردا - مفاهیم بازاریابی و فروشاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان3 بهمن 976 ساعت
اصول تجارت بین الملل با رویکرد بر کشور عراقاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان4 بهمن 976 ساعت
اسناد حمل و نقل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان11 اردیبهشت 986 ساعت لجستیک چیست ؟ هدف لجستیک چیست؟برنامه ریزی حمل و نقل - انواع روش های حمل و نقل و کنوانسیون های مرتبط و مسئولیت متصدیان حمل- اسناد حمل و نقل- اسناد بازرگانی- نکات کلیدی گمرک در ارتباط با حمل و نقل اینکوترمز 2010
نحوه نگارش قراردادهای تجاری به زبان انگلیسیاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان30 خرداد 986 ساعت
مدیریت بسته بندی و تبلیغات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان23 تیر 986 ساعت
22 Result