سمینارها و کنفرانس ها :  

فهرست سمینارهای مشترک با واحدهای اتاق - امور بین الملل

عنوان سمینار محل برگزاری زمان برگزاری طول دوره توضیحات
اصول مذاکرات تجاری و قراردادهای بازرگانی( به زبان انگلیسی)اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران10 آذر 972 ساعتشرایط صحت معاملات – انواع قراردادها – اقسام شرایط ضمن عقد – خسارات ناشی از انجام تعهد – انحلال قرارداد
1 Result