سمینارها و کنفرانس ها :  

فهرست سمینار های استانی - شیراز

عنوان سمینار محل برگزاری زمان برگزاری طول دوره توضیحات
تحقیقات بازاریابی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز26 اردیبهشت 976 ساعت
نحوه حضور در نمایشگ های بین المللی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز31 خرداد 976 ساعت
نقش استارت آپ ها در رونق محیط کسب و کاراتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز7 تیر 976 ساعت
کسب و کارهای مجازی مبتنی بر تغییر رفتار اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز14 تیر 976 ساعت
حمل و نقل بین المللی و ترانزیت کالااتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز28 تیر 976 ساعت
سرمایه گذاری در بازارسرمایه و تحلیل های اقتصادی کلاناتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز4 مرداد 976 ساعت
مدیریت ارتباط با مشتریاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز24 مرداد 976 ساعتقوائد ارتباط با مشتری و ارائه خدمات- اصول ارزشمندسازی روابط با مشتریان - اصول ارزشمند سازی با مشتریان- اصول شناسایی مشتریان کلیدی - اصول وفادار سازی مشتریان - قوائد جایگاه یابی و طبقه بندی مشتریان
اعتبارات اسنادی پیشرفتهاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز25 مرداد 976 ساعت
فروش اینترنتی و تلفنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز29 مرداد 976 ساعتاصول بازاریابی تلفنی - مدیریت زمان در فروش تلفنی - آمادگی تماس تلفنی - سوالات و اعتراضات مشتری-روان شناسی صفحات وب
آشنایی با اصول تجارت با عراقاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز7 شهریور 976 ساعت
مدیریت ادعااتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز14 شهریور 976 ساعتادعا چیست؟ و چرا ادعا به وجود می آید -مثال هایی از ادعا در پروژه های EPC - اهمیت و ضروریت مدیریت ادعا در پروژه ها - ادعا در سایر کشورها - فرآیند مدیریت ادعا
مدیریت بسته بندی وتبلیغات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز19 مهر 976 ساعتجایگاه کلیدی تبلیغات در فرآیند بازاریابی و صادرات - منطق در تعیین بودجه و هزینه تمام شده تبلیغاتی یک شرکت
آشنایی با مذاکرات مبتنی بر قرارداد های تجاریاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز26 مهر 976 ساعت
اصول تجارت با کشور ترکیهاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز28 آبان 976 ساعت
نحوه نگارش قرارداد های تجاری به زبان انگلیسیاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز7 و 8 آذر 9712 ساعت• آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات بازرگانی و نحوه تنظیم انواع مکاتبات تجاری • ساختار نامه نگاری بازرگانی • مکاتبات مربوط به فروش • استعلام • پاسخ به نامه ها و هزینه های اعلام شده • سفارشات
رویداد بلاکچین در فرامرزها از سری رویداد های نو آفریناتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز22 آذر 976 ساعت
شبکه سازی صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز25 آذر 976 ساعت
فروش در زمان رکوداتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز6 دی 976 ساعت
سامانه جامع نیمااتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز15 دی 976 ساعت
19 Result