لطفا برای ثبت نام در هر یک از کلاس ها ، روی آن کلیک نمایید :
 
دپارتمان بازرگانی : هزینه دوره : گروه : توضیحات :
  بسته مدیریت آموزشی بازرگانی (پیش ثبت نام بسته مدیریت بازرگانی - اردیبهشت 1400)بیست و پنج میلیون ریال بازرگانی