دوره ی حسابداری مالی 1   گروه حسابداری مالی از دپارتمان حسابداری

مدت: 45 ساعت

پیش نیاز: دیپلم متوسطه

 پنجشنبه 13 الی 18

هزینه:6/000/000 ریال

   

مدرس دوره: سرکار خانم اجدادی- جناب آقای رضوی- جناب آقای صنعتی- جناب آقای مدیری- جناب آقای مقتدر نژاد

 

شرح درس:

·       اصول و طرز عمل حسابداری

·       مراحل مختلف حسابداری

·       تکمیل مراحل مختلف حسابداری

·       حسابداری مؤسسات خدماتی

·       حسابداری مؤسسات تجاری (خرید و فروش کالا)

·       صورتهای مالی اساسی (صورت حساب سود و زیان و ترازنامه) و تهیه کاربرگ

·       حسابهای دریافتنی و پرداختنی شامل اسناد دریافتنی و اسناد پرداختنی و نحوه محاسبه سود و کارمزد بانکی

·       روشهای ثبت مطالبات سوخت و مشکوک الوصول و محاسبه ذخیره مطالبات مشکوک الوصول-درآمد و هزینه های انتقالی و معوق (پیش پرداختهای هزینه- پیش دریافت و درآمد وهزینه ها و درآمدهای ثبت نشده)

·       حسابداری مالیات بر ارزش افزوده

·       تهیه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
 
فایل ضمیمه :