دوره ی دوره شایستگی مدیریت اتحادیه اروپا EBC*L   گروه مدیریت از دوره های مجازی

توضیحات و معرفی دوره

سطح EBC*L A

این سطح اولین مرحله از EBC*L می باشد که از آن به عنوان دانش عمومی مدیریت یاد می شود در این سطح از  EBC*L شرکت کنندگان با اهداف اقتصادی یک شرکت آشنا میشوند و زبان کسب و کار را می آموزند. بنابراین دانش آموخته این سطح یک فرد باکفایتی است که اصول لازم برای تفکر و عمل کارآفرینانه را آموخته است. سطح A شامل مبانی عمل گرایی و شایستگی های کسب و کار فردی و تحقق پذیر می باشد. بنابراین دانش آموختگان این سطح افرادی هستند که دارای شایستگی در تولید، فروش و اجرا می باشند.

لینک معرفی دوره در آپارت هدف:

فارغ التحصیلان سطح A، با نحوه کاربرد اهداف تجارت در شرکت آشنا می شوند و درباره ابزارهایی که عملکردشان در دستیابی و یا رسیدن به یک هدف (ترازنامه، نسبت های مالی) را اندازه گیری می کنند، می آموزند. آنها همچنین در مورد روشهایی که در آن هر شخصی میتواند در دستیابی به این اهداف (هزینه و قیمت گذاری) موثر یا دخیل باشد،می آموزند.

سطحA، اکثر دوره های رایج تجارت را پوشش می دهد و شخص را شایسته رسیدن به مدیریت می سازد که در تماس با اساس لازم برای تفکر و عملکرهای تجارت است.


مشخصات دوره:

نوع دوره : مجازی + پشتیبانی آنلاین 

زمان برگزاری : بدون محدودیت زمانی (قابل دسترس در تمام ساعات شبانه روز) به مدت دو ماه

مکان برگزاری : بدون محدودیت مکانی

مدت دوره : معادل 120  ساعت

مبلغ دوره مجازي :12000000 ریال


سرفصل های دوره:

·        اهداف تجارت و نسبت های مالی

·        سوددهی

·        گردش نقدی

·        نقدینگی جاری

·        بهره وری ،efficiency

·        نسبتهای مالی

·        اصطلاحات پایه ای حسابداری هزینه

·        هزینه های ثابت/هزینه متغیر

·        هزینه های مستقیم /هزینه های غیر مستقیم

·        تفاوت نهایی سهم مشارکت

·        حسابداری مرکز هزینه، حسابداری مرکز سود

·        و...


مخاطبان دوره :

مدیران و کارکنان شرکت های دانش بنیان، مدیران و کارکنان شرکت های کوچک و متوسط، کارآفرینان، مدیران و کارکنان شرکت های بزرگ، مدیران و کارکنان دولتی،جویندگان کار، دانشجویان، متقاضیان اخذ نمایندگی ازشرکت های خارجی، متقاضیان مهاجرت به کشورهای دیگر

 
فایل ضمیمه :