دوره ی مهارت های برقراری ارتباط در مذاکرات موثر در تجارت   گروه مدیریت کسب و کار از دپارتمان بازرگانی

قیمت:2/760/000

دوشنبه یا چهارشنبه 20 الی 17

مدت:10ساعت


·        اصول و فنون مذاکرات اداری( اصول، فنون و تکنیک های مذاکره )

·        اصول مذاکرات بین الملل ( اصول مذاکره با کشورهای شرق آسیا، اعراب وحوزه خلیج فارس، اروپایی ها، اسکاندیناوی، آمریکایی ها، روس ها ) تشریفات ( اصولرفتار و آداب رسمی، تشریفات شخصیت تشریفات مدیریت )

·        اصول ارتباطات موثر ( اصول ارتباط موثر، (Body Language)روانشناسی فروش، تیپ و شخصیت شناسی مشتریان – فن بیان حرفه ای ( اصول فنبیان، سخنرانی و سخنوری، (Body) Language، راه کارهای نفوذ کلام درمخاطب و ....)

 
فایل ضمیمه :