دوره ی مدیریت بسته بندی در فرآیند بازاریابی و صادرات   گروه مدیریت صادرات و واردات از دپارتمان بازرگانی

قیمت:3/000/000

روز و ساعت تشکیل کلاس:چهارشنبه 17الی 20

مدت:18 ساعت


·        تعریف ، مفهوم و جایگاه بسته بندی در فرآیند بازاریابی و صادرات

·        نقش بسته بندی در شکل گیری BRAND  و ایجاد هویتی پایدار درذهن و قلب مشتری

·        رنگ،شکل،معماری و تاثیرات متقابل آن در صنعت بسته بندی ( تبلیغات نامو لوگو، رنگ و تصاویر کلیدی و تایپو گرافی)

·        تاثیر بسته بندی بر تصمیمات خرید

·        هندسه و شکل بسته بندی با توجه به کاربری ها و جنسیت ها

·        از عدد طلایی چه می دانیم؟

·        متریال بسته بندی بسته بندی در آینده چگونه می باشد؟

·        آشنایی با ماشین آلات بسته بندی

 
فایل ضمیمه :