دوره ی مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی   گروه حسابداری مدیریت از دپارتمان حسابداری

مدت: 15 ساعت

پیش نیاز: گذراندن حسابداری مالی (2)

روز ها و ساعات تشکیل: دوشنبه یا چهارشنبه- 17 الی 20

مدرس دوره: جناب آقای دکترطالب نیا

هزینه:2/400/000 ریال

شرح درس:

   ·   اصول و مفاهیم حسابداری

 • صورتهای مالی اساسی
 • معادله حسابداری
 • نحوه ثبت معاملات و تهیه صورتهای مالی
 • اصلاحات پایان سال
 • دارایی های ثابت
 • موجودی کالا
 • تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
 • مفاهیم حسابداری مدیریت (حسابداری صنعتی)
 • تجزیه و تحلیل نقطه سربه سر
 • روشهای ارزیابی پروژه ها
 • خلاصه از مقررات و قوانین تجارت و مالیاتهای مستقیم برای مدیران
 
فایل ضمیمه :