دوره ی Beginner   گروه مقدماتی و متوسطه از دپارتمان زبان

دوشنبه و چهارشنبه 20الی 17
هزینه:2/640/000 ریال

مدت :55 ساعت

محتواي دوره

-        معرفي شخص / شركت / ديگران

-        گرفتن وقت ملاقات از شركتها

-        چگونگي درخواست و تقاضا در موقعيت هاي مختلف

-        آشنايي با تاريخهاي ميلادي و روزها و ايام هفته

-        آشنايي با شغلها ، نام شركتها و نام كشورها

-        چگونگي سئوال كردن و پاسخ دادن به صورت كوتاه و يا كامل

-        رزرو هتل و تهيه بليط

-        آشنايي با نحوه مكاتبات

-        آموزش چگونگي آغاز صحبت در مجالس رسمي از قبيل جلسات

 

در اين سطح 40% زبان عمومي (‌اصلاح دستور گرامري و عبارات و جمله سازي)‌و 60% ربان تخصصي مي باشد

 
فایل ضمیمه :