دوره ی بسته آموزشی تجارت بین الملل ( متشکل از 5 دوره)   گروه بازاریابی و فروش از دپارتمان بازرگانی
بسته آموزشی تجارت بین الملل                مدت: 44 ساعت        شهریه:13/950/000 ريال
روزهای برگزاری دوره: سه شنبه و پنج شنبهمدیریت خرید و سفارشات خارجی        مدت: 12 ساعت        شهریه: 3/600/000 ريال

محتوای دوره:

محتوای دوره: اهمیت مدیریت خرید خارج در پیشبرد اهداف اقتصادی موسسات و شرکتهای دولتی و خصوصی- نکات مدیریتی در فرآیند تامین کالا از منابع خارجی- بررسی منابع و اهمیت آن در خریدهای خارجی- اصطلاحات بازرگانی بین المللی و کاربرد آنها- مراحل استاندارد خرید خارج و نکات مهم آن- روشهای پرداخت وجه در بازارهای بین المللی- چگونگی اخذ استعلام و برگزاری مناقصه- تهیه جدول مقایسه قیمت و تعیین برنده مناقصه، استعلام-  صدور سفارش رسمی یا انعقاد قرارداد با برنده مناقصه - ثبت سفارش و افتتاح اعتبار اسنادی- مراحل ساخت، بازرسی و حمل کالا- انواع بیمه های تجاری- پیگیری مراحل ترخیص کالا از گمرک- پرسش و پاسخروش های پرداخت       مدت: 12 ساعت             شهریه: 3/600/000 ريال

محتوای دوره: تجارت سنتی و مدرن - ریسک های موجود در تجارت بین المللی - روش های پرداخت در تجارت بین المللی- روش حساب باز روش پیش پرداخت کامل( حواله ها ( انواع حواله ارزی-  وصولی ها( دیداری و مدت دار ، با تهعد و بدون تعهد بانک، ساده واسنادی ) اعتبارات اسنادی ( تعاریف و ویژگی ها- انواع اعتبارات اسنادی- تسهیلات بانکی قابل ارائه تحت اعتبار اسنادی و یا به همراه آن- وضعیت انجام حواله ها، تامین ارز، وصولی ها و گشایش اعتبار اسنادی

ارزیابی کیفی تامین کنندگان     مدت: 4 ساعت       شهریه: 1/850/000 ریال

محتوای دوره: ارزيابي تامين كنندگان- اهميت ارزيابي منابع در مديريت بازرگاني- ملاك هاي ارزيابي مالي تامين كنندگان- ملاك هاي ارزيايي اقتصادي تامين كنندگان- ملاك هاي ارزيابي فني و تكنولوژيكي تامين كنندگان- ملاكهاي ارزيابي اجتماعي تامين كنندگان- حد نصاب امتياز تامين گنندگان -مثالهاي موردي از شركتهاي مختلف

نحوه نگارش و تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی         مدت: 8 ساعت           شهریه: 2/800/000 ریال

محتوای دوره: آشنايي با مذاكرات بازرگاني بين الملل- آماده سازي نحوه مذاكرات-مذاكرات در خصوص صادرات عناصر موفقيت-  استراتژي مذاكره-  آشنايي با مسائل مطروحه در متن قراردادها- قرارداد شما در واقع چه مي گويد؟-  مواد و تبصره هاي مربوط به تنظيم قرارداد-  چارچوب برنامه ريزي قراردادها-   آشنايي با هزينه ها و قوانين پرداختي موارد مطروحه درقراردادها


اصول و فنون مذاکرات با محوریت قراردادهای بین المللی              مدت: 8 ساعت         شهریه: 3/600/000 ریال


محتوای دوره: معرفی اسناد کاربردی در حقوق بین الملل (اساسنامه ها، اعلامیه ها، معاهدات و کنوانسیون ها)- آشنایی با نهادها، موسسات و ظرفیت های بین المللی مرتبط با قراردادها- تبیین فرهنگ مذاکراتی کشورها- قواعد نوین حاکم بر مذاکرات بین المللی- ماهیت و ساختار مذاکرات بین المللی- مراحل مختلف روند مذاکراتی- آداب شرکت در کنفرانس های بین المللی - مذاکرات دوجانبه و مذاکرات چندجانبه: روش ها و مواضع- استراتژی ها و تاکتیک های مذاکرات در انواع قراردادهای بین المللی (تامین مالی و سرمایه گذاری، بازرگانی، تامین کالا)
 
فایل ضمیمه :