دوره ی (Intermediate (2   گروه پیشرفته از دپارتمان زبان

مدت:45 ساعت

دوشنبه یا چهارشنبه- 20-17

هزینه:3/450/000 ریال

محتواي دوره

-       راه اندازي پروژه

-       مسائل حسابدرای/ مالی/ حمل و نقل/ بازاریابی/ خدمات بهمشتری

-       بحث امنيت در فضاي مجازي / اينترنت/ دوربين ها/ اخبار شركت/استفاده از كد عبور

-       آشنايي با جرايم سوء ‌استفاده از سايت هاي اينترنتي

-       نامه نگاري (استعلام- سفارش- شكايت)

-       ارائه تسهيلات به مشتريان

-       معرفي ابداعات و محصولات جديد هر شركت

-       بيان فرآيند يك محصول

-       اعلام موفقيتهاي شركت در چارچوب نامه نگاري و يا آگهي و يامطرح كردن در سايت

 

در اين سطحدانشجويان 100% با واژگان،مكالمات و مكاتبات بازرگاني آشنا مي شوند.

 
فایل ضمیمه :