دوره ی Pre-Intermediate   گروه مقدماتی و متوسطه از دپارتمان زبان

مدت : 70 ساعت

دو شنبه و چهارشنبه 20-17

هزینه:3/600/000ریال

محتواي دوره

-        آشنايي با انواع شركتها و نوع توليدات و محصولات آنها

-        چگونگي ارتباط با بازرگانان يا بازارجهاني

-        آشنايي با تهيه آمار

-        معرفي محصول جديد شركت به بازار جهاني

-        آشنايي با واژگان اداري

-        نحوه برخورد و خدمت رساني به مشتريان

-        آموزش تهيه Case study

-        واژگان مربوط به سفر / هواپيما/ قطار

-        سفارشات (مكالمات و مكاتبات)

-        آشنايي با بازاربين الملل/ خريد/ فروش

-        پيشنهادات / اظهارنظرات مربوط به توليد و بازارجهاني

-        اجتماعي بودن

-        عملكرد و اجراي پروژه هاي مختلف

-        بيان اهداف آينده شركت در جلسات

-        برنامه ريزي

-        آموزش و انوع آن جهت كاركنان

در اين سطح 40% زبان عمومي (‌اصلاح دستور گرامري و عبارات وجمله سازي)‌و 60% ربان تخصصي مي باشد.

 
فایل ضمیمه :