دوره ی Elementary   گروه مقدماتی و متوسطه از دپارتمان زبان


 دوشنبه و چهارشنبه 20-17

هزینه:3/300/000 ریال

مدت : 60 ساعت

محتواي دوره

-        پروفايل(معرفي) شخصي

-        پروفايل(معرفي) شركت

-        تهيه پيش نويس جلسات

-        نامه نگاري

-        تعيين وقت ملاقات و برنامه ريزي هاي بعدي

-        مكالمات تلفني

-        آشنايي با انواع شركتها

-        كاربرد تكنولوژي در ارتباطات

-        اجتماعي بودن

-        آشنايي با شغلها ،‌دپارتمانها و مسئوليتها

-        ترتيب دادن جلسات و دعوت از ديگران براي جلسات كاري

-        چگونه قيمت ها را اعلام كنيم

-        پاسخ به نامه ها و ايميل ها

-        آشنايي با مسائل مالي و پولهاي رايج كشورها

-        ارتباط با هتلها و آژانسهاي هواپيمايي

-        آشنايي با تقويم ، تاريخ و روزها 

 
فایل ضمیمه :