دوره ی اصول و مقررات صادرات و واردات(ثبت سامانه جامع )   گروه مدیریت بازرگانی از دپارتمان بازرگانی

مدت: 24 ساعت

روز و ساعت تشکیل:  دوشنبه یا چهارشنبه 20-17

هزینه:4/500/000 ریال

شرح درس:

محتوای دوره اصول مقررات صادرات و واردات:

- اصطلاحات گمرکی و مفاهیم آنها

- قلمرو گمرکی

-  اسناد گمرکی ( مانیفست، اعلامیه ورود، ترخیصیه، و ...)، فرایند صدور و کاربرد آنها

- رویه های  گمرکی مربوط به کالاهای وارداتی و صادراتی

- حقوق گمرکی و تشریح حقوق ورودی کالا: تعرفه، مالیات و عوارض 

- سیاست ها و بسته های حمایتی و تشویقی دولت در امر تجارت

-سیستم هماهنگ شده تعرفه HS و انواع آن 

- اظهار کالا به گمرک

- مقررات تفسیری شش گانه سیستم هماهنگ شده تعرفه و کاربردآن ها در صادرات و واردات

- مهلت های مجاز توقف کالا در گمرک، شرایط تمدید و متروکه شدن کالا

- کارت بازرگانی و معافیت از آن

- قوائد اینکوترمز و روابط حقوقی آن و مراحل ترخیص کالا

- نحوه تعیین ارزش گمرکی کالای صادراتی و ارزشگذاری کالای ورودی

- اختلافات گمرکی و مراجع رسیدگی و حل و فصل اختلاف بین صاحبان کالا و گمرکمحتوای دوره ثبت سامانه جامع:


-آشنایی با حقوق مکتسب واردکنندگان در فعل صادرات و واردات

-آشنایی با تمامی زیرسامانه های جامع تجارت شامل سامانه شناسه کالا، سامانه لجستیک و اخذ نقش تجارت و ...

-آشنایی با نحوه واگذاری نمایندگی و مدیریت نمایندگان شرکت در سامانه جامع تجارت.

-اخذ شناسه فروشنده خارجی

-انجام ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت

-آشنایی با سامانه نیما ( معاملات و مبادلات ارزی)

-آشنایی با تأمین منشأ ارز یا اظهار حمل 

 
فایل ضمیمه :