دوره ی کارگاه آموزشی نقش حمل و نقل الکترونیک در رونق کسب و کار   گروه حمل و نقل از دپارتمان مدیریت
کارگاه آموزشی نقش حمل و نقل الکترونیک در رونق کسب و کار
مدت دوره: 8 ساعت
شهریه دوره: 2.800.000 ريالمحتوای دوره آموزشی:

- الزامات اجرای E-CMR و اثرات راهنامه  الکترونیکی در تسهیل روابط صاحبان کالا و شرکت های حمل و  نقل - رانندگان
- مزایای بیمه نامه های الکترونیکی
 - آشنایی با کنوانسیون ADR & CPC Driver  با تاکید بر رویکرد الکترونیکی


علاقمندان:

- مدیران( عامل و حمل و نقل و ارسال کنندگان (Carrier & Forwarder)) در شرکتهای فعال در امور بین المللی

- مدیران ( بازرگانی خارجی، تدارکات و لجستیکو ...) شرکتهای تجاری در امور داخلی و بین المللی

- کارگزاران و حق العمل کاران گمرکی - فعالدر امور داخلی و بین المللی

 
فایل ضمیمه :