دوره ی بسته آموزشی حقوقی ( متشکل از 5 دوره)   گروه حقوقی از دپارتمان مدیریت
بسته آموزشی حقوقی                مدت: 53 ساعت        شهریه دوره: 12/870/000 ريال

اصول و فنون مذاکرات تجاری( منتهی به قرارداد)        مدت: 8 ساعت        شهریه: 1/500/000 ريال

محتوای دوره:

-اصول و فنون مذاکرات اداری( اصول، فنون و تکنیک های مذاکره )
- اصول مذاکرات بین الملل ( اصول مذاکره با کشورهای شرق آسیا، اعراب و حوزه خلیج فارس، اروپایی ها، اسکاندیناوی، آمریکایی ها، روس ها )
- تشریفات ( اصول رفتار و آداب رسمی، تشریفات شخصیت تشریفات مدیریت )
- اصول ارتباطات موثر ( اصول ارتباط موثر، (Body Language)
-روانشناسی فروش، تیپ و شخصیت شناسی مشتریان
-  فن بیان حرفه ای ( اصول فن بیان، سخنرانی و سخنوری، (Body) Language، راهکارهای نفوذ کلام در مخاطب و ....)

نکات حقوقی قراردادهای تجاری ( داخلی و بین المللی)        مدت: 9 ساعت        شهریه: 1/750/000 ريال

محتوای دوره:

- تشریح مبانی حقوقی قراردادها
-تفسیر مبانی حقوقی از انواع حقوق مدنی، تجارت و ...
- تعریف قرارداد
-تعریف بندهای قراردادهای داخلی و بین المللی
- اشاره ای بر انواع قراردادهای داخلی و بین المللی

آشنایی با قانون تجارت        مدت: 12 ساعت        شهریه: 2/760/000 ريال

محتوای دوره:

- قانون تجارت در باب شرکت های تجاری( انواع شرکت ها- شرکت سهامی- موادی از قانون تجارت مصوب 1311 و اصلاحی آن در سال 1347 ناظر بر شرکت های خاص) 
- مجمع عمومی موسس،هیئت مدیره، بازرسان
- شرکت با مسئولیت محدود، انحلال و تصفیه( نمونه اساسنامه)
قوانین و الزامات اجتماعی( قانون و مسئولیت مدنی- قانون مسئولیت مدنی دارندگان وسائط نقلیه
- قوانین کار و تامین اجتماعی
- قانون کار و استخدام و حقوق کارکنان
- قانون تامین اجتماعی
- قرارداد با کارکنان
- با کارکنان استخدامی

آشنایی با مقررات گمرکی و اجتناب از تخلفات گمرکی        مدت: 12 ساعت        شهریه: 3/180/000 ريال

محتوای دوره:

-تعاریف و اصطلاحات مرتبط
-مفهوم تخلف گمرکی و قاچاق از منظر قوانین
- مصادیق تخلفات گمرکی در قانون امور گمرکی
- مجازات تخلفات گمرکی و نحوه برخورد گمرک
-  نحوه اعتراض به جریمه تعیین شده از سوی گمرک و نحوه رسیدگی مراجع ذی صلاح
- مصادیق قاچاق کالا در قوانین مرتبط
- مجازات قاچاق کالاهای مجاز، مجاز مشروط و یارانه ای
- مجازات حمل، نگهداری، عرضه و فروش کالاهای قاچاق (مجاز،مجاز مشروط و یارانه ای)
- شرایط ضبط وسایل نقلیه حامل کالای قاچاق (مجاز،مجاز مشروط و یارانه ای)
- مقررات مرتبط با کالای قاچاق با ارزش معادل ده میلیون ریال و کمتر
- مجازات قاچاق، نگهداری، حمل و فروش کالای ممنوع قاچاق
- شرایط ضبط وسایل نقلیه حامل کالا و مصادره محل نگهداری کالای ممنوع و قاچاق
- سایر مصادیق مشمول مجازات کالای ممنوع و قاچاق
- قاچاق سازمان یافته و حرفه ای و مجازات آن
- اسناد مثبته گمرکی و نحوه پذیرش و انطباق آنها با کالاهای مکشوفه
-  دستگاههای کاشف قاچاق و وظایف و مسئولیت های آنها
- مراجع ذیصلاح رسیدگی به پرونده های قاچاق و نحوه رسیدگی
- تعیین تکلیف اموال قاچاق مکشوفه
- سایر مقررات (شامل بهای مال از دست رفته،اجرای حکم،مشارکت در قاچاق،ارتکاب قاچاق توسط اشخاص حقوقی،شروع به قاچاق،مجازاتهای تکمیلی و ...

نحوه نگارش قراردادهای تجاری به زبان انگلیسی        مدت: 12 ساعت        شهریه: 3/680/000 ريال

محتوای دوره:

- هنر مذاكره

- آشنايي با مذاكرات بازرگاني بين الملل

- آماده سازي نحوه مذاكرات

- مذاكرات در خصوص صادرات عناصر موفقيت

- استراتژي مذاكره

-  آشنايي با مسائل مطروحه در متن قراردادها

- قرارداد شما در واقع چه مي گويد؟

-  مواد و تبصره هاي مربوط به تنظيم قرارداد

- چارچوب برنامه ريزي قراردادها

آشنايي با هزينه ها و قوانين پرداختي موارد مطروحه درقراردادها

 
فایل ضمیمه :