دوره ی مدیریت خرید و تدارکات   گروه مدیریت صادرات و واردات از دپارتمان بازرگانی

مدت:25 ساعت

روز و ساعت تشکیل: دوشنبه یا چهارشنبه 20-17

هزینه:3/174/000 ریال

محتوای دوره :

 • تعاریف، اصطلاحات و مفاهیم انبارداری
 • وظایف انبار
 •  انواع انبار
 • موجودی­های انبار و انواع آن
 • ورود کالا به انبار و تحویل آن
 • کدگذاری کالا در انبار و روش­های آن
 • چیدن کالا در انبار و روش­های آن
 • نگهداری کالا در انبار
 • شناسایی کالای منسوخ و از رده خارج
 • انبارگردانی و جابجایی مواد
 • فرم­های انبار و کاربرد آنها (ورود و صدور کالا)
 • مدیریت حفاظت و طراحی انبار(ساختمان، محوطه، تجهیزات و ...)
 • کنترل موجودی و کاردکس انبار/ روش­های کنترل موجودی انبار

- نقطه سفارش

- حداقل موجودی(ذخیره احتیاطی)

- میزان سفارش

- حداکثر موجودی

- متوسط موجودی

 • ارزشیابی و تعیین بهای مانده موجودی انبار(ارزش گذاری)
 • هزینه های انبارداری و سفارش
 • طراحی سیستم انبار
 • ایمنی کارکنان انبار
 • ارتباط انبار با سایر واحدهای سازمان
 • مباني سازمان و اصول مديريت
 • سازمانهاي وظيفه اي و فرآيندي
 • فناوري اطلاعات و سيستم هاي آن
 • جايگاه و اثر بخشي سيستمهاي فناوري اطلاعات در تداركات و انبار
 • نمونه هاي عملي موفق و ناموفق

·       اهمیت تدارکات و نقش آن در کیفیت عملکرد اقتصادی موسسات و شرکتها

·       وظایف واحد تدارکات داخلی

·    تعریف کار پرداز و شرایط شغلی مربوطه

·       شناسایی منابع خرید مناسب و شرایط خرید های مطلوب

·       استعلام . مناقصه .مزایده و چگونگی برگزاری آنها

·       گذری بر قانون مناقصات

·       پارامتر های مناسب برای تعیین برنده ی مناقصه

·       انعقاد قرارداد و صدور سفارش و مسایل حقوقی آن

·       نکات مدیریتی در فرایند تامین کالا از داخل

 
فایل ضمیمه :