عضویت

با عضویت در کلینیک عارضه یابی و کسب و کار می توانید از اطلاعات جامعی برخوردار شوید، چنانچه این اطلاعات در هیچ مرجع دیگری یافت نمی شود.

این اطلاعات و مزایا به گونه است که درد دسترس عموم افراد قرار نمی گیرد و فقط کسانیکه عضو این کلینیک هستند می توانند از اطلاعات جامع و مزایای ویژه ی آن بهره مند گردند.

همچنین با عضویت در این کلینیک می توانید از مزایای ویژه ی این کلینیک که فقط مختص اعضا می باشد بهره مند گردید .این کلینیک برای اعضاء مزایای ذیل را نظر گرفته است.

1) استفاده از همایشهای رایگان

2) آموزش رایگان بازار سرمایه

3) 35% تخفیف در شرکت از تورها

اعضای کلینیک می توانند با عضویت در این کلینیک از تسهیلات ذیل استفاده نمایند:

1) تنظیم و تهیه قراردادها با کمترین هزینه ها

 2) ایجاد فضای سرمایه گذاری در داخل و خارج از کشور با کمترین ریسک

3) ایجاد تأمین مالی داخلی و خارجی

4) فراهم نمودن شرایط لازم برای گرفتن نمایندگی های متفاوت داخلی و خارجی

5) ارتقاء سطح تولید و بهره وری

6) نیازمندهای وارداتی کشورهای متفاوت ونحوه ارتباط با آنها