حسین میرمحمدصادقی:

مدرک کارشناسی ارشد در رشته حقوق از دانشگاه لندن در سال 1359

مدرک برتر از کارشناسی ارشد (معال دکتری) در رشته حقوق جزا از دانشگاه لندن در سال 1365

مدرک دکتری در رشته حقوق قراردادها از دانشگاه لیورپول انگلستان در سال 1373


اطلاعات بیشتر

مينا علاوش شوشتري:

• ارشد MBA دانشگاه مالتي مديا مالزي

• كارشناسي مترجمي زبان دانشگاه پيام نور

 • داراي مدرك تافل

 • گواهي تدريس"ارتقاء سطح بهره وري براي بنگاه هاي كوچك و متوسط" از آژانس همكاريهاي بين المللي ژاپن در سطح Advance


اطلاعات بیشتر