افتتاح اولین کلینیک عارضه یابی در استان سمنان

اولین کلینیک عارضه یابی صنعت در تاریخ بیستم اردیبهشت ماه سال1393 به همت مرکز آموزش و پژوهش اتاق بازرگانی ایران و با حضور اساتید مجرب افتتاح گردید.


اطلاعات بیشتر