اولین نشت توجیهی کلینیک کسب و کار (در اتاق ساری)

اولین نشت توجیهی کلینیک کسب و کار در تاریخ 1393/05/20 در محل اتاق ساری با حضوردبیر و مسئول آموزش اتاق ساری و نیز سرکار خانم علاوش سرپرست کلینیک کسب و کاربرگزار گردید.


اطلاعات بیشتر