JavaScript Slideshow - TinySlideshow
نشست مدیران آموزش اتاق های سراسری ایران در جزیره کیش و خیلج همیشه فارس

نشست مدیران آموزش اتاق های سراسری ایران  درجزیره کیش و خیلج همیشه فارس

19دیماه 1398

با ابتکار موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران برای سومین سال متوالی مدیران وکارشناسان بخش های آموزشی اتاق های ایران از سراسرکشور درجزیره کیش گردهم آمدند تامروری برنتیجه تلاش های بعمل  آمده درسال1398 داشته بانشد  و درباره برنامه های آتی در سال 1399 با هم بحث و تبادل نظر کنند.

شروع و سخنرانی های نشست 98

پس ازپخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران وآیاتی چند را کلام الله مجید مجری برنامه سرکار خانم زهره صالحی از ریاست محترم موسسه آموزشی وپژوهشی اتاق ایران پرفسور دکتر حسین میرمحمد صادقی دعوت کرد تا با سخنرانی و رهنمود های شان نشست مدیران آموزشی اتاق های سراسری ایرانرا  افتتاح کنند.

پرقسوردکتر میرمحمد صادقی ضمن خوش آمد گوئی به حاضران از اعضاء هیات مدیره محترم موسسه آموزشی وپژوهشی اتاق ایران و معاون محترم حقوقی و مجلس اتاق ایران که دعوت موسسه  آموزشی و پژوهش اتاق ایران را برایحضور در نشست پذیرفته اند و نیز میزبان نشست در جزیره کیش و خانم دکتر عابدینی مدیرکل محترم وزارت کشور و مقامات محترم سازمان منطقه آزاد کیش قدردانی و تشکرکردند. پرفسورحسین میر محمد صادقی که درحال حاضر معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی را نیز عهده دار می باشند ضمن تبریک و تسلیت شهادت سپهبد قاسم سلیمانی و اظهارتاسف از سقوط هواپیمای مسافربری خطوط هوائی اوکراین ، با توجه به شرایط ویژه کشورکه با تحریم های ظالمانه  تروریسم اقتصادیو انواع اقدام و عمل های تروریسمی دولت آمریکا  علیه مردم ایران، موضوع اهمیت گسترش فعالیت های آموزشی برای ارتقا و بروز رسانی سطح دانش و توان  بخش خصوصی را مورد تاکید قرارداد. وی با درنظر گرفتن این واقعیت که با عضویت ناظرجمهوری اسلامی ایران دراتحادیه اقتصادی اوراسیا فرصت های جدید فراهم آمده است که مناسبت دارد اتاق های ایران به این امر مهم بذل توجه کنند، توصیه کرد که از سهمیهای که اتاق ایران مرتبط با وظایف و نقش آموزشی برای اتاق های سراسرکشور در نظر میگیرد استفاده بهینه کنند و سهیمه فعالیت های تشکلی را هم افزایش دهند. ایشان باتاکید براین واقعیت که ما در قرن بیست ویکم و دوران فن آوری های نوین ارتباطات الکترونیکی هستیم  ضرورت توجه ویژه  به برنامه های آموزشی از راه دور را مورد تاکیدقرارداد.

 دکترمیرمحمد صادقی که از اساتید برجسته حقوق دانشگاه شهید بهشتی نیز می باشد با تاکید براین واقعیت که درموسسه آموزشی و پژوهشیاتاق ایران ساختاری تعریف شده است که قائم به افراد نیست این ضرورت را مورد توجهحاضران قرارداد که با محور قراردادن موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران برای فعالیتهای اتاق های شهرستان ها بهره وری بهتر و نتیجه مطلوب تری را تجربه می کنیم .ایشان درهمین حال تاکید کرد تا بر لزوم کاربری شدن بیشتر آموزش ها مدیران وکارشناسان محترم آموزش اتاق های سراسری توجه بیشتری داشته باشند و علاوه برآن  درفرم های نظرسنجی (مرتبط با اساتید) دقت بیشتری بعمل آید تا  موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران از نقاط ضعف و قوت اساتید به خوبی مطلع شود. بدیهی است که دراین صورت اساتیدی که ضعیف ارزیابی می شوند تشویق به رفع نقاط ضعف خواهند شد  و یا اصولا" از آنها دعوت مجدد بعمل نخواهد آمد.

سخنرانیها :

درادامه نشست درچارچوب کنداکتور از پیش تهیه شده خانم دکتر عابدینی مدیرکل محترم وزارت  کشور در باره نقش سازمان های مردمنهاد درتوسعه آموزش ، جناب آقای زمانی  درباره همکاری های آموزشی امور استانها در سال 98 ، میزبان نشست آقایان دکتر محمود زاده درباره اهمیت توسعه همکاری ها با اتحادیه اوراسیا ،  دکتر کرباسچی درباره آموزش و پژوهش آنلاین ،خانم مینا علاوش ضمن ارائه گزارشی درباره نحوه همکاری مدیران در برگزاری سمینارهای سال 98 و برنامه ریزی های جدید درقالب بسته های آموزشی درسال 1399 مراتب تصمیمبه جدائی  از موسسه آموزشی و پژوهشی اتاقایران به منظور شروع یک دوره  جدید کاری رابه اطلاع حاضران رساند و از ریاست محترم موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران از بابتپذیرش تقاضای ایشان تشکر کرد.  مشاور موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران آقای مهندس محمود خاقانی  نیز در باره اهمیت توسعه روابط دانشگاه ها وموسسات آموزشی و پژوهشی ایران و اوراسیا برای ارتقا و بروز رسانی سطح معلومات وتعامل دانشگاه با بنگاه ها و صنایع کوچک و متوسط سخن گفت. متعاقبا" با توجه به تبادل نظر های بعمل آمده در طول برنامه صرف ناهار و تنفس برای صرف چای در گردهمائی بعد ازظهر روز پنجشنبه 19 دیماه 98 طبق برنامه تنظیمی اعلام شده توسط مجری در میز گردی برخی از حاضران درنشست در باره نقطه نظرات شان  درارتباط با مسائل  و پیشنهاد هائی که داشتند صحبت کردند و جناب آقای زمانی و اعضاء محترم هیات مدیره موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران آقایان دکتر نقره کار شیرازی ، دکتر ابطهی ، دکترمظاهری و آقای مهندس اشرف نیز سخنرانیهای کوتاهی کردند و پاسخ های مقتضی داده شد. همچنین قرار شد پیشنهاد های مطروحه بصورت کتبی برای موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران ارسال شوند.

تقدیروتشکر:

معاون محترم اتاق ایران در امورحقوقی و مجلس  به اتقاق اعضاء محترم هیات مدیره موسسه آموزشی وپژوهشی اتاق ایران  و میزبان نشست یاد شده در بالا  درکنار دکتر میرمحمد صادقی با اعطاء لوح تقدیر و هدیه ابتدا از  خانم مینا علاوش بابت  زحماتی که درطول سال های گذشته تا کنون  عهده دار بودند تقدیر و تشکر کردند و برای ایشان در شروع کار جدید و هرجا که هستند آرزوی سلامتی و موفقیت کردند. سپس مجری نشست اسامی مدیران و کارشناسان اتاق های سراسری را به ترتیب خواند و  به هریک از آنها  لوح تقدیر و هدیه  اعطا گردید. 

درپایان ریاست محترم و اعضاء محترم هیات مدیره موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران و معاون محترم حقوقی و مجلس اتاق ایران از زحمات میزبان نشست با اهدا لوح تقدیر تشکر و قدردانی کردند. همچنین از مجری برنامه نشست و مدیران آموزشی استانها تشکر وقدردانی بعمل آمد.