JavaScript Slideshow - TinySlideshow
سمینار فنون مذاکره مبتنی بر قراردادهای تجاری – 15 مرداد 98 – مدرس: آقای علیرضا پور اسد

سمینار در محل اتاق ایران و با حضور رئیس اتاق مشترک ایرانو هلند ( جناب آقای شیثی) و دبیر ( سرکار خانم معراجی) و نماینده موسسه آموزشی وپژوهشی اتاق ایران برگزار شد.

آقای پوراسد ( استاد سمینار) در خصوص اهمیت اصول مذاکره باکشورهایی که کلاً آشنایی با قواعد و قوانین تجاری و فرهنگ و اصول اخلاقی آنهانداریم، سمینار را آغاز نمودند، سپس مباحث زیر را در ادامه سمینار مطرح کردند.

-        آمادگی و تدارک برای مذاکره _ ماهیت آن یادگرفتنی است.

-        بایدها و نبایدهای مذاکره _ ماهیت آن استعدادی است.

-        ملاحظات حفاظتی _ که یکی از مباحث آن قیمت کالا و عدم انتقال قیمت های رقابتی میباشد.

-        مراکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری

استاد در ادامه مباحث مذاکرات، آشنایی با واژگان و لغاتتخصصی را بسیار ضروری اعلام کردند. مثلاً معنای developer  ( توسعه گر) که در زمینه های گوناگون معنای خاصخود را دارد، برای تحقیق در معنای واژگان می توانید به سایت Nec  که مرجع بسیار مناسبی است مراجعه فرمائید. 17جلد کتاب در مورد قراردادها موجود می باشد.کتاب unido  در مورد راهنمایی سرمایه گذاریاست. FIDIC  قراردادهای صنعتی را پوششمی دهد.

انواع مذاکرات:

مذاکرات توزیعی مذاکرات تجمیعی- مذاکرات توزیعی

فرهنگ مذاکرات بین المللی- اولین چالش در این مذاکره، زبانمکالمه است. که بهتر است خود واقف به دانش زبان آن کشور باشید و در صورتی که زبانآن کشور را نمی دانید، خود را در یک گروه مذاکره قرار دهید( آمریکائی ها، چینی هاو ژاپنی ها بیشتر به صورت تیم های مذاکره ای حضور دارند)

دوم- فرهنگ شناسی است و سوم حرکات فیزیکی می باشد.