JavaScript Slideshow - TinySlideshow
سمینار آموزشی مدیریت تعالی در سازمان ها- 1 مرداد - با سخنرانی آقای Klaus Peter Wegenfuhr

سمینار با خوش آمدگویی و معرفی استاد توسط نماینده موسسه آغاز شد.طراحی محتوای مطالب سمینار نه تنها در قالب بازار رقابتی،بلکه در مورد شبکه ای بودن بازار بود.

سمینار با مطالب Blue & Red Ocean   با دو مثال ماهیگیری در آبهای امن (Blue Ocean) و در آب های پرخطر (Red Ocean  ) که باوجود کوسه های زیاد نمی تواند ماهیگیری کند آغاز شد و سپس تعاریفی از اقیانوس آبی و قرمز بیان شد.

اقیانوس آبی چیست؟ مثال یک جزیره ای است که هنوز بکر است و کسی به آن دسته نیافته است و این مدل این چنین است که شما به راحتی می توانید در آن شنا کنید و آرامش کامل داشته باشید.

ولی در اقیانوس قرمز- برخلاف اقیانوس آبی فضایی برای شنا کردن نیست و همه دارند یکدیگر را فشار می آورند که فقط خودشان شنا کند وآرامش به هیچ یک نیست.

در اقیانوس آبی شما می توانید ایده جدیدی را به راحتی وارد کنید و با عمر مفید آن ایده فروش خوبی را در بازار داشته باشید. در این اقیانوس تمرکز بر روی مشتری بسیار اهمیت دارد. این تمرکز یک پیش نیاز است و باتفکر متقاعد سازی و راضی کردن و برآوردن نیازمشتریان، ماندن آنان در این اقیانوس آبی را بیشتر خواهد کرد.

در اقیانوس آبی- هزینه ها را کاهش دهید و سرمایه را صرف ارائه خدمات خوب به مشتری کنیم.

در اقیانوس قرمز یک نوع توازن بین هزینه ها انجام می شوند و این تفاوت زیاد با اقیانوس آبی است.

در اقیانوس آبی باید دید مشتری کیفیتی را که خواهان است، در سطح مناسب می بیند؟ بعضی وقت ها مشتری به دنبال کیفیت پائین باهزینه خیلی پائین می باشد. پس باید کاملا از زاویه دید مشتری به آن ایده نگاه کرد.به طور معمول تمام محصولات دارای استانداردهای لازم می باشند ولی باید دید مشتریبه دنبال چه نوع کالایی است؟ در صورتی که توجه به رضایت مندی مشتری را در نظر داریم، نباید کیفیت کالا را نیز زیرسؤال برد.

چگونه اقیانوس آبی را کشف کنیم؟ از 6 روش وچهارچوب برای شکل دادن اقیانوس آبی باید استفاده کرد. گاهی باید بعضی از عوامل قبلی را حذف و یا کاهش داد تا هزینه را کم کنیم و برای متمایز بودن با رقبا بایدبعضی از عوامل را افزایش یا خلق کنیم. شاید از بین این 6 روش فقط 3 روش بیشترتاثیرپذیرتر است.

در کلاس، منحنی خطوط هواپیمایی چند ایر لاین آلمانی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت از قبیل : خدمات درون هواپیما -وضعیت صندلیها رفتار مهمانداران- نوع غذای سرو شده که در پایان بررسی هادر منحنی نشان داده شد که وضعیت صندلی از اهمیت کمتری و رفتار مهمانداران و تنوع تعداد پروازها اهمیت بیشتری برخوردار است.

برای ایجاد ایده های نو: اول سعی کنید در یکگروه قرارگیرید و دوم اینکه یک برنامه زنجیره ارزش را تحلیل کنید. سپس نیاز مشتریو بازار هدف را کشف کنید، و در نهایت نتایج را ارائه دهید. در بخش نهایی و اعلام نتیجه، باید حس رضایت مندی برجسته شدن و انتقال نام و کاربردی  و کار آمد بودن را کاملاً حس کرد.