JavaScript Slideshow - TinySlideshow
نشست مدیران آموزش اتاق های سراسری -10 و 11 بهمن - جزیره کیش


نشست مدیران آموزش اتاق های سراسری طبق روال هر ساله در تاریخ 10 بهمن 97 در جزیره زیبای کیش،با حضور مقامات اتاق ایران و مسئولین موسسه برگزار شد، در این جلسه برنامه های یکسال آموزش اتاق های سراسری بررسی و مسئولان آموزش اتاقهای سراسری مورد تشویق قرارگرفتند.

جناب آقایدکتر میرمحمد صادقی ریاست موسسه به عنوان سخنران اول، بعد از خوش آمد گویی و سپاساز حضور مقامات اتاق ایران در این نشست، از مدیران آموزش 33 اتاق سراسری ، بابت تلاش و سعی در برگزاری سمینارهای کاربردی و همکاری با موسسه تقدیر و قدردانی کرد.،و اهمیت آموزش را جهت توسعه زمینه های اشتغال زایی و ارتقاء دانش فعالان اقتصادی،واجب دانستند، و نیز تبیین برنامه های سال آتی و تاکید بر نیاز سنجی توسط اتاق هاو بومی سازی آموزش ها را با توجه به نیاز واقعی مناطق امری ضروری اعلام نمود. سپسافزایش تعداد سمینار ها را با مقایسه با سال های پیش و تحت تاثیر گذاری آنان را درمنطقه بیان داشتند. اقای دکتر میرمحمد صادقی در پایان بیانات خود همکاری و کوششموسسه را جهت برگزاری سمینارهای تخصصی بیشتر از سقف اعلام شده از سوی اتاق ایران وهماهنگی با اساتید را مورد تشویق قرار داد.

 جناب آقای مهندس اشرف دبیر کل اتاق ایران درادامه ضمن تشکر از فعالیت های خوب موسسه و همکاری با واحدهای آموزش خصوصا مدیرانمحترم آموزش و تاکید بر مهارتی کردن، کاربردی کردن و برنامه ریزی در جهت تحقق اهداف اتاق ها اشاره کردند که بعضی از اتاق ها بسیار فعال بوده اند و تلاش و سعیخود را با اجرا و برگزاری سمینارهای متنوع در تخصص های گوناگون نمودند ولیمتاسفانه بعضی از اتاق ها ضعیف عمل کرده که امیدواریم در سال 98 سعی بیشتری براجرا و برگزاری سمینار های تخصصی داشته باشند. وی بر اهمیت دوره هایی مثل مذاکراتتجاری تاکید داشته و بیان داشتند که معمولا در هیات هایی که به کشور های خارجی میفرستیم شاهد این هستیم که به زبان تجاری و نوع مذاکره آشنایی ندارند.

جناب آقایزمانی معاون محترم استان های اتاق ایران با تشکر از حاضرین به سخنرانی پرداختند ،ایشان بیان داشتند که آموزش اهمیت حیاتی دارد و ساختار و زیربنای توسعه است ،گفت:  ما در سال آینده وظیفه سخت تری بر عهده داریم،چون وضع بودجه بسیار وخیم است و تصمیم های خلق الساعه از مشکلات اساسی کشور است،مبنای توسعه پایدار در شرایط امروزی جوک می باشد چون هر روز و هر هفته دستور العملها عوض می شوند.

در سال آینده آموزش بسیار حائز اهمیت است ، تولید و مصرف باید متعادل باشد تا جامعه سالم شود.مصرف ما با تکنولوژی روز است ولی تولید ما با تکنولوژی روز مطابق نیست.  پس آموزش باید تولید سنتی را با مصرف گرایی مدرن مد نظر داشت و اصلاح کرد.

جناب آقای دکتر محمود زاده اسپانسراین نشست، پس از خوش آمد گویی، مدیران آموزش را به آینده پژوهی و آینده نگری تشویق کرد و اظهارداشت که تا استراتژی برای واحد آموزش تعریفنشود کارمدیران به درستی پیش نخواهد رفت ، دید مدیران آموزش  می بایست فراتر از محیط موجود درونی باشد، مدیران آموزش دانشگاه ها و واحدهای آموزشی دیگر کشور ها را مطالعه کرده و سعی کنندکه ارتباط موثر و مناسبی بین فعالان اقتصادی  مراکز آموزشی خارجی ایجاد نمایند. دکتر محمودزاده در ادامه اظهار داشت که در این نشست از سفیر کشور تاجیکستان و  رایزن اقتصادی سفارت ایران در مالزی دعوت به عمل آمده تا وضعیت کشور های خود را توصیف نمایند تا شاید در سال آینده اقدامات آموزشی موثرتری را انجام دهیم.

جناب آقایرفعتی کارشناس ارشد امور تشکل های اتاق ایران از اهمیت تشکل گرایی و تطبیق آموزشها با نیاز های تشکل ها گفتند و رویکرد اتاق ایران را با توجه به نیاز های آموزش های تشکل ها دانسته و تفاوت آموزش های بنگاهی و تشکل ها را بیان و تاکید داشت در آموزشهای تشکلی نیاز ما آموزش هیئت مدیره و دبیران تشکل هاست و نه اعضای تشکل ها، پس ضروری است که در آموزش اتاق ها به این نکات توجه شود. 

سپس آقای براری به مدت ده دقیقه به صورت ویدئو کنفرانس از تهران  در مورد آموزش های دو گانه بیاناتی را ایرادنمود.

سرکار خانم علاوش مدیر آموزش موسسه در بخش پایانی این نشست، در خصوص اهمیت عناوین سمینارهامنطبق با نیاز مناطق سخنانی را ایراد فرمودند و افزودند که نیاز است با کشورهایاروپایی در خصوص برگزاری سمینارهای تخصصی ارتباط برقرار نموده خصوصا همکاری باسازمان فنی و حرفه ای و اهمیت سیستم دوال ( آموزش های دوگانه)،  سپس در ادامه از جناب آقای دکتر میرمحمد صادقی بابت درایت و نوآوری در ایجاد فضای آموزشی کاربردی تشکر کردند و بابت ایجاد  انگیزه و دلگرمیدر مسیر اهداف مدیران آموزش در برگزاری سمینارهایی که تعداد آنان 2 برابر پارسال می باشد ، قدردانی نمودند. سپس به مشکلات و موانعی که در طی سال 97 در برگزاری سمینارها در تهران و یا اتاقهای سراسری بوجود آمده بود اشاره کرده و مدیران آموزش را ترغیب کردند که هم از اساتید بومی و از اساتید اعزامی از تهران با عناوین سمینارهای مورد نیاز مناطق استفاده نمایند . خانم علاوش در خصوص برنامه ها وعملکرد اجرایی مدیران آموزش اتاق های سراسری با موسسه و امور استانها نیز مسائلی را مطرح کردند.  در پایان جلسه مدیران آموزش اتاق های سراسری  هر کدام سوالات و نظرات خود را مطرح نمودند که مسئولین به تمام آن ها پاسخ دادند. سپس رتبه بندی هااعلام و مدیران آموزش لوح تقدیر خود را از دست مقامات اتاق ایران و ریاست موسسه دریافت کردند .