JavaScript Slideshow - TinySlideshow
Dr. Francios Villet سمینار بین المللی چگونگی تجارت با بازار فرانسه

این سمینار در روز 27 آذر از ساعت 14 الی 18 در محل اتاق ایران برگزار گردید. چگونگی تجارت با بازار فرانسه توسط استاد مربوطه Dr.Francios Viallet  تحت عنوان آشنایی بااقتصاد و تجارت فرانسه، محصولات فرانسوی و اقتصادی جهانی در سال 2017 مطرح گردید.

Dr. Villet  آشنایی با فرهنگ و رفتار ایرانی و فرانسوی رایکی از عوامل مهم در تجارت بیان کرد و در ادامه به اقتصاد تجاری بین ایران وفرانسه که از دیرباز یکی از تجارتهای بسیار موفق در جهان بوده است، پرداخت. میزانفروش تجاری بین دو کشور و شهرت محصولات شرکتهای فرانسوی را یکی از امتیازهای فروشکالای فرانسوی عنوان کرد و افزود که علیرغم کیفیت بسیار خوب کالای ایرانی و رفتارخوب تجار ایرانی، متاسفانه هنوز هیچ کالای ایرانی نتوانسته به عنوان یک برند جهانیمعرفی گردد.

Dr. Villet  مشکلات بانکهای فرانسوی را در تعاملات با کشورایران یکی از معضلات تجاری نامید و اعلام کرد موسسات و بانکهایی هستند که به دنبالراهکارهایی برای تعامل با ایران می باشند.

در پایان Dr.Villet به اهمیت قراردادهای خرید و فروش در بین بازرگانان اشاره کرد کهنمونه هایی از قراردادها در حین سمینار مورد تحلیل قرار گرفت.