JavaScript Slideshow - TinySlideshow
Dr.Fred Ludolph - سمینار بین المللی آشنایی با اصول تجارت با کشور روسیه- آذر 97

در سمینار تجارت با بازار روسیه که در روز 27 آذر ماه درمحل اتاق ایران با حضور جمعی از فعلان اقتصادی برگزار گردید، وضعیت کنونی سیاسی و اقتصادی کشور روسیه توسط استاد سمینارMr. Ludolph که دارای 26 سال تجربه کار و تجارت با کشور روسیه هستند، مطرح گردید.

Mr. Ludolph مدلهای مدون شده ای را برای ورود به بازارروسیه ارائه دادند که با توجه به آگاهی و دانش تفاوت فرهنگی می تواند موفقیت خوبی را برای تجارت با کشور روسیه در برداشته باشد. اشاره به رفتارهای خریداران و مشتریان در روسیه و راهکارهای مذاکره با طرفهای تجاری روسیه، عوامل دیگری ازموفقیت با این کشور بود.

10 کلید موفقیت برای ورود به بازار روسیه از قبیل: 1-مطالعه بازار قبل از ورود 2- شناخت طرفین معامله3- دانش مدیریت ارتباطات 4- برای مدیران ارشد دانستن مدیریت حسابداری5- اهمیت به زمان 6- داشتن یک تیم با انگیزه وممتاز 7- داشتن معرف های مناسب برای تبلیغات 8- انجام عملیات بدون نقص 9- برنامهریزی طولانی مدت با کشور روسیه ( نه فقط یک بار و یا کوتاه مدت) 10- داشتن منابع جهانی ( همکاران و یا مشتریان خارجی با قدرت)

در پایان سمینار استاد مربوطه به سوالات حاضرین پاسخ دادندکه از فعالان اقتصادی علاقمند به بازار روسی خواستند که قبل از ورود به بازار درصورت تمایل با نامبرده مشورت نمایند.