JavaScript Slideshow - TinySlideshow
ششمین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه - اتاق اصفهان آبان 97

-       دانشجویان قبل از آنکه وارد صنعت شوند نیاز به آموزش عملی دارند.

-       در حمایت ازاستارتاپ ها نقش دولت و دانشگاه جهت سرمایه گذاری بسیار مهم است.

-       رونق صنعت نیاز به تحول دانشگاه ها دارد

عضو هئیت امنای دانشگاه آزاد: رونق صنعت نیاز به تحول دانشگاه ها دارد و باید از مباحث تئوری دست کشیده شود . عبدالله جاسبی در مراسم افتتاحیه ششمین همایش تعامل صنعت و دانشگاه ضمن ابراز امیدواریاز  اینکه این اجلاس راهی برای حل مشکلات تعامل صنعت و دانشگاه  باشد افزود : موضوع صنعت ودانشگاه و ارتباط میان این دو سابقه ای به قدمت هر دو نهاد  دارد و سال ها در این ضمینه بحث و گفتگو بسیار انجامشده .

وی افزود : یکی از مواردی که به گونه های مختلف طرح می گردد ارتباط  اقتصادو صنعت با دانشگاه است . تصور اینکه دانشگاه باید فقط مشکل اقتصاد را حل کند و یا همه دغدغه آن پاسخگویی به نیاز ها ی صنعت است نه تجربه پیشینی دارد و باور مشترک .لازم است صنعت و  دانشگاه باید در جهت حل مشکلاتگام بردارند و این یکی از وظایف اصلی  دانشگاهاست . 

عضو هئیت امنای دانشگاه آزادضمن اشاره به اینکه مباحث دانشگاهی اکثرا قدیمی هستند افزود : برخی از این دانش ها  در کشور های غربی زمان آنها گذشته  و یا  تجربهای شکست خورده است . این در حالی است که در کشور های پیشرفته بسیار به این مسائل اهمیتداده می شود و از دانش های شکست خورده استفاده نمی شود.

جاسبی با اشاره به اهمیت آموزش عملی در دانشگاه افزود : دانشجویان ما قبل از اینکه وارد صنعت شوند نیاز به آموزش عملی دارند که به این آموزش ها در کشور ما کمتر پرداخته می شود .

وی با اشاره به مشکلات ومخاطرات تولید در کشور گفت : تا زمانی که مشکلات پیش روی تولید حل نشود تولید رونق پیدا نخواهد کرد و باید موانع تولید از سر راه برداشته شود ، موانع  تولید باعث شده که سرمایه گذاران ، سرمایه خود رابه بانک ها منتقل کنند 

عضو هئیت امنای دانشگاه آزاد  به نقش اساسی زنجیره ارزش در صنعت اشاره کرد و گفت:اگر مهندسین و دانشگاهیان قصد رونق در تولید را دارند باید در بخشی از زنجیره ارزش سرمایه گذاری کار کنند.   

جاسبی ادامه داد : یکی ازمشکلات ما این است که آمار های خوب می دهیم ولی این آمار را ارائه نمیکنیم که مثلاًچه تعداد استارتاپ به موفقیت رسیده اند .

وی با انتقاد از عدم حمایت از تولیدکنندگان افزود : یکی از دلایل موفقیت شرکت های امریکایی این است که شرکت هایی که  شکست می خورند مورد حمایت قرار میگیرندتا به موفقیت برسند . آیا ما با استارتاپ ها این رفتار را می کنیم؟ در جهت حل این مشکل  نقش دولت و دانشگاه جهت سرمایه گذاری بسیار مهمو اساسی است.  

این استاد دانشگاه ادامه داد :ما در دانشگاه ها  به مقالاتی  اهمیت می دهیم که خارج از کشور می پسند و دانشگاهها به مقالاتی که در داخل منتشر می شود و به مشکلات داخلی پرداخته می شود اهمیتی داده نمی شود . وقتی خود ما به مقالات مجلات خودمان اهمیتی نمی دهیم نباید این انتظار راداشته باشیم که دیگران به مجلات ما اهمیت دهند و متاسفانه فقط مقالات چاپ شده در مجلاتخارجی برای دانشگاه ها دارای اهمیت است .

جاسبی با اشاره به اهمیتریسک پذیری در صنعت  گفت : کارآفرینان بایدریسک پذیر باشند و در همین راستا جهت کاهش ریسک باید از ورشکستگان حمایت های لازم راانجام دهیم . عدم موفقیت استارتاپ ها و حمایت نکردن از این استارتاپ ها باعث شده دانشگاه ریسک پذیر نباشند و  وارد صنعت نشود .

وی تصریح کرد : رونق صنعت نیاز به تحول دانشگاه ها دارد و باید از مباحث تئوری دست کشیده شود و به مشکلات در صنعت پرداخته شود و برای حل مشکلات خود باید به مقالات داخلی  اهمیت بیشتری داده شود. 

عضو هئیت امنای دانشگاه آزاددر پایان با اشاره به مشکلات سرمایه گذاری در تولید گفت :  باید مسئله سرمایه گذاری در تولید حل شود و با وجودموانع تولید نمیتوانیم به تولید مناسب برسیم .


-رسیدن به توسعه پایدار نیازمند  توجه ویژه است

- تولید فکر و دانش وترزیق آن به صنعت باعث بهره برداری صنعت از دانش است.

- هدف اصلی تعامل صنعت ودانشگاه، توسعه پایدار و دانش محور می باشد.

دبیر کل اتاق بازرگانی صنایع،معادن و کشاورزی ایران : اگر به توسعه پایدار توجه نشود نمی توانیم به قابلیت های صنعت و دانشگاه پی ببریم.

علیرضا اشرف در اولین روزاز ششمین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه  بااشاره به مشکلات در صنعت افزود : هدف اصلی تعامل صنعت و دانشگاه این بود که ما به توسعه پایداردانش محور برسیم ، صنعت منتاژی نداشته باشیم و تولید فکر در کشور بر اساس نیازها داشته باشیم .حاصل این تفکر این بود  که افزایش سطح کیفیت تولید و ارائه خدمات در سطح منطقه و ملی به همراه داشته باشد.

وی افزود : در کشور های پیشرفتهای که تولید فکر داخلی است و این تولید فکر تبدیل به ابزار و صنعت شده  پایداریبسیار بالایی دارند و کیفیت را به راحتی در سطح بالایی نگه می دارند و در رقابت های بین المللی نیز این پایداری قابل مشاهده است.

دبیر کل اتاق بازرگانی ایران با اشاره به لزوم نگاه به توسعه پایدار افزود : اگر به توسعه پایدار توجه نشود نمیتوانیم به قابلیت های صنعت و دانشگاه پی ببریم و بدانیم که این دو حوزه چه کمکی می توانند به یکدیگر بکنند.

علیرضا اشرف ضمن تاکید براینکه دانشگاه مرکز اصلی تربیت متخصص در کشور است افزود : تولید فکر و دانش و تزریق آن به صنعت کشور باعث بهره برداری صنعت از این دانش است.

وی تصریح کرد : هر زمان کهجامعه تولید و صنعت به این درک برسند که نیازمند توسعه دانش هستند و تحت فرایندی  این نیاز را به دانشگاه منتقل کنیم  تعامل میان صنعت و دانشگاه اتفاق می افتد .تا زمانیکه صنعت و دانشگاه این نیاز را در خود احساس نکنند نمی توانند به تعامل مطلوب برسند.

دبیر کل اتاق بازرگانی ایران ادامه داد : بنگاه های اقتصادی با متغیر های موجود همواره متکی به یارانه و کمک های دولتی هستند و ما  در این شرایط در حال دنبال کردن تعامل صنعت و دانشگاه هستیم .

اشرف ادامه داد : البته بایداذعان داشت در برخی از دانشگاه ها شاهد تولید فکر و علم خوب بوده ایم و در برخی صنایع تولید تکنولوژی کرده ایم ولی  این آمار در مقیاس کشور نسبت به نیاز مندیها  بسیار اندک است.

وی در پایان برخی از مشکلات این حوزه را اینگونه دانست : عدم آگهی مدیران دستگاه های  اجرایی و صاحبان صنایع از توانمندی های دانشگاه،افزایش فعالیت های جنبی در دانشگاه  و دور شدناز رسالت اصلی ، وارداتی بودن صنعت و علم ، فقدان نظارت و مقررات بر کیفیت خدمات وتولید در کنار فضای رقابتی ، کمبود قوانین حمایتی از محققان و تحقیقات آنها و در نهایتعدم توجه اقتصادی و عملیاتی به اکثر فعالیت های اقتصادی در کشور .-       چهل درصد از دانش آموختگان بی کار هستند

-       حمایت تولیدکنندگان و سرمایه گذاران از جوانان نخبه دانشگاهی

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان  رییس همایش در نخستین روز از ششمین همایش ملی ارتباط صنعت و دانشگاه از آمار بالای دانش آموختگان بی کار انتقاد کرد .

عبد الوهاب سهل آبادی باابراز نارضایتی از عدم حضور برخی از دانشگاهیان در این همایش افزود : چهل سال از انقلابمی گذرد و همه به دنبال این هستیم که ارتباط دانشگاه و صنعت ایجاد شود تا نه صنعت بیمتخصص باشد و نه دانش آموخته بی کار بماند ، متاسفانه آمار نشان می دهد بیش از 40 درصداز دانش آموختگان جز بی کاران هستند.

وی با اشاره به اینکه 30سال است که بحث ارتباط صنعت و دانشگاه مطرح است افزود : در این سی سال تفاهم نامه هایمختلفی نوشته شد و حاصل این تفاهم نامه ها این بود که جوان فوق لیسانس در آزمون شرکتها برای استخدام آبدارچی ثبت نام کردند .وهمچنین 4 میلیون دانشجو در مراکز دانشگاهیآماده هستند تا جذب بازار کار شوند.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان  با انتقاد از نبود حمایت تولید کنندگان و سرمایهگزاران از جوانان نخبه افزود :نبود حمایت از جوانان نخبه در زمینه سرمایه گذاری باعثشده که این جوانان طرح های خود را به کمپانی ها و دولت های خارجی ارائه دهند .

سهل آبادی ضمن اشاره به جنگاقتصادی که کشور با آن درگیر است افزود : در شرایط جنگ اقتصادی کشور 15 استان بدوناستاندار شدند ، در بعضی از استان ها معاونین استاندار ها نیز باید بازنشسته شوند .

وی با ابراز امیدواری ازنتایج ششمین همایش تعامل صنعت و دانشگاه گفت : امیدواریم این همایش با نتایج و خروجیمثبت همراه باشد.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهاندر پایان از حضور دکتر جاسبی در ششمین همایش تعامل صنعت و دانشگاه قدردانی کرد.